Publică un anunț
piatasud.md

Municipiul Cahul poate atrage circa 47 milioane de lei pentru dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială

Municipiul Cahul poate atrage circa 47 milioane de lei pentru dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială

Ministerul Infrastructurii și  Dezvoltării Regionale a lansat primul Concurs de propuneri de proiecte pentru dezvoltare urbană.

Scopul Concursului de proiecte este de a susține accelerarea dezvoltării socio-economice a orașelor, în special a orașelor poli de creștere, capabile să susțină dezvoltarea în zonele rurale din vecinătate.

Concursul de selectare a proiectelor va fi realizat în cadrul a 2 apeluri lansate și desfășurate simultan:

Apel pe listă – pentru care sunt eligibile orașele poli de creștere: Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Comrat, Cahul, cu propuneri de proiecte ce vor contribui la:

  • creșterea conectivității și mobilității urbane (modernizarea drumurilor, dezvoltarea serviciilor de transport public urban – stații de așteptare, sisteme de achitare electronică în transportul public, sisteme inteligente de informare a călătorilor, sisteme de monitorizarea video a traficului rutier în zonele cu circulație mare de călători);
  • sporirea competitivității și susținerii activităților economice (construcția/dotarea centrelor de business regionale);
  • modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități  publice (amenajarea zonelor de agrement/parcuri/alei/spații publice, amenajarea stațiilor/parcărilor, reconstruirea complexelor sportive multifuncționale, a clădirilor publice, dar și asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă și canalizare, servicii de management al deșeurilor solide, evacuare a apelor pluviale etc.).

Apel competitiv – pentru autoritățile administrației publice locale, cu statut de oraș sau municipiu, care au aprobate Programe de Revitalizare Urbană, inclusiv orașele poli de creștere. Acestea pot veni cu propuneri de proiecte ce au ca scop revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice.

Dosarele cu Notele conceptuale vor fi depuse până la 30 noiembrie 2022, ora 17.00

Pentru orașele poli de creștere sunt disponibili 250 milioane lei, dintre care câte 20,8 milioane lei sunt alocări egale pentru fiecare municipalitate, restul fondurilor fiind distribuite în dependență de numărul populației. Municipiul Cahul poate atrage peste 47 milioane lei, fiind cel mai mare oraș dintre cele solectate în Program. 

Articole similare