Publică un anunț
piatasud.md

Nicolae Dandiș contestă corectitudinea aprobării bugetului pentru anul 2019

Nicolae Dandiș contestă corectitudinea aprobării bugetului pentru anul 2019

Aceasta reiese din cererea prealabilă înaintată de către Primarul municipiului către Consiliul municipal, adresată pe 21 decembrie 2018.

Cererea dată a fost prezentată consilierilor municipali în ședința din 18 ianuarie 2019, însă aceasta nu a fost supusă dezbaterilor în cadrul ședinței.

Potrivit cererii prealabile: „În procesul de examinare și votare a bugetului mun. Cahul, pentru anul 2019 au fost admise mai multe încălcări prin exprimarea de către unii consilieri din Consiliului mun. Cahul a unor voturi în vederea aprobării unui buget cu încălcarea flagrantă a prevederilor legale, de și au fost atenționați în cadrul Consiliului municipal Cahul despre acest lucru”. 

Astfel, încălcările menționate de către primarul mun. Cahul în procesul de aprobare a bugetului municipal sunt: „a). Includerea unei noi categorii de cheltuieli cum ar fi indemnizația unică ce se va achita la expirarea mandatului consilierilor, fără indicarea sursei de acoperire a cheltuielilor…. b) Includerea activităților culturale ce urmează a fi desfășurate în 2019, dar reducerea concomitentă a cheltuielilor preconizate în acest scop cu 700 mii lei. c) și alte încălcări.” 

Citește și: „Bugetul municipal între așteptări și realitate”

„Având în vedere cele expuse mai sus solicit revizuirea proiectului de buget pentru anul 2019 examinat în a doua lectură și aducerea în concordanță cu legislația în vigoare” este punctat în cererea prealabilă 

Dacă Consiliul municipal Cahul nu va da răspuns în termen cererii prealabile, primarul orașului va fi în drept să se adreseze în instanță și să solicite până la anularea deciziei cu privire la aprobarea bugetului în a doua lectură. 

Cererea prealabilă a fost transmisă și la Procuratura Anticorupție.

Articole similare