Publică un anunț
piatasud.md

O MAI MARE IMPLICARE CIVICĂ ÎN PROCESUL BUGETAR ÎN MUN.CAHUL!

O MAI MARE IMPLICARE CIVICĂ ÎN PROCESUL BUGETAR ÎN MUN.CAHUL!

Bugetul local este instrumentul de bază în satisfacerea nevoilor cetățenilor într-o comunitate, iar cu cât mai mult sunt implicați cetățenii în etapele procesul bugetar, cum ar fi planificarea și executarea, cu atât banii publici sunt utilizați mai eficace, adică sunt cheltuiți pentru lucruri corecte, prioritate anume pentru cetățeni.

În această lună, AO „Pas cu Pas regiunea Sud” finalizează cu succes activitățile proiectului „Un pas înainte spre dezvoltarea comunității”, a cărui scop a fost facilitarea implicării tinerilor din mun. Cahul în procesul decizional local prin promovarea Bugetării Participative drept politică publică locală și a campaniilor de advocacy pe principalele probleme cu care se confruntă.

Proiectul a obținut rezultatele numeroase și remarcabile, dintre care menționăm următoarele:

  • Formarea și instruirea unui Grup De Inițiativă Civică a Tinerilor din mun.Cahul, care au participat în diverse activități  pe tot parcursul proiectului (campanii de informare, sensibilizare, de advocacy, scrirea proiectelor etc.). Acest grup este un organism viabil, deschis pentru noi membrii, care sunt inițiați în ceea ce ține de campania de advocacy, instrumente participative, metode de implicare civică, scrirea de proiecte de bugetare participativă.
  • Realizarea cu succes a campaniei de advocacy privind procesul de bugetare participativă în mun.Cahul, care s-a soldat cu aprobarea regulamentului de bugetare participativă de către Consiliul Municipal, dar și formarea unui fond de bugetare participativă de 1 mln. De lei (2020). La insistența tinerilor fondul pentru proiectele de bugetare participativă a fost mărit până la 1,3 mln.lei pentru anul 2021;
  • Implementarea instrumentului participativ „Buget pentru cetățeni”. Bugetele cetățenilor sunt concepute pentru a prezenta informații cheie privind finanțele publice unui public general. Acestea sunt de obicei scrise într-un limbaj accesibil și încorporează elemente vizuale pentru a ajuta cititorii nespecialiști să înțeleagă informațiile. Prin prezentarea informațiilor bugetare într-un format mai accesibil decât majoritatea documentelor bugetare standard, bugetele cetățenilor favorizează o mai bună înțelegere a modului în care sunt gestionați banii publici. În cadrul proiectului au fost elaborate patru rapoarte infografice, trei s-au referit la bugetul aprobat (2019-2021) și unul la bugetul executat (2019). Campaniile de informare privind bugetul pentru cetățeni realizate de către tineri au demonstrat că astfel de format, infografic, este mult mai accesibil pentru cetățeni, le trezește mai mult interes și îi motivează să vină cu propuneri concrete la cheltuirea banilor.
  • Implementarea cu succes a mecanismului de bugetare participativă. Primul apel pentru proiecte de bugetare participativă a fost lansat în februarie 2020. Au fost depuse 26 de proiect, din care 14 proiecte au primit finanțare  din bugetul local. Tinerii din grupul de inițiativă civică și cetățenii activi s-au implicat în executarea acestor proiect, obținând astfel o experiență deosebită privind implementarea proiectelor din banii publici.

În data de 27 ianuarie anului curent, a avut loc Conferința finală a proiectului „Un pas înainte spre dezvoltarea comunității”, în care au participat reprezentanții autorităților publice locale ale mun.Cahul, membrii Grupului de inițiativă a tinerilor din Cahul, precum și cetățenii activi, care au împărtășit experiența sa despre depunerea propunerilor de proiecte pentru bugetare participativă, procesul de implementare a acestora și succesele obținute.

Acest material este elaborat în cadrul proiectului „Un pas înainte spre dezvoltarea comunității” implementat de AO „Pas cu Pas regiunea Sud” în cooperare cu Fundația Est-Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din resursele financiare acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Articole similare