Publică un anunț
piatasud.md

O nouă hotărîre a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Se restricționează activitatea piețelor comerciale. Vezi detalii

O nouă hotărîre a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Se restricționează activitatea piețelor comerciale. Vezi detalii
© ????????????????????????????????????

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că situația epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă.

În Republica Moldova, până la data de 14 februarie 2021 au fost înregistrate în total 170 186 cazuri, dintre care 3 651 decese și 157 427 au fost vindecate, iar 9 108 rămân a fi cazuri active, 4 779 persoane au forme ușoare ale bolii și urmează tratament la domiciliu, 3 146 persoane sunt spitalizate, dintre care 282 persane sunt în stare extrem de gravă, 1 110 – în stare gravă și 1 594 – în stare medie.

Reieșind din cele menționate, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se prelungește până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluția situației epidemiologice la nivel național.

2. Se mențin măsurile de prevenire şi control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu modificările ulterioare.

3. Se mențin măsurile de prevenire şi control al infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, conform Anexei nr.1 a Hotărârii nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

4. Se interzice desfășurarea activităților unităților comerciale/de deservire pentru genurile de activitate incluse în codul CAEM 56.30 şi codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).

5. Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centrele comerciale, aeroporturi, porturi internaționale și în punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 22.00 – 07.00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet, prin unitățile de alimentație publică de orice tip, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.

6. Punctul 10 din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacție:

„10. Se admite organizarea şi desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 20 de invitați, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 la desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică, conform Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, cu modificările ulterioare.”

7. Punctul 4.4. din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacție:

„4.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional – la 50% din capacitate, iar în transportul rutier în trafic local și municipal – în limita a 50% din capacitatea de îmbarcare.”

8. Se sistează, începând cu 17 februarie 2021, activitatea centrelor comerciale la nivel național în zilele de sâmbătă și duminică, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.

9. Se restricționează, în perioada 17 februarie 2021 – 1 martie 2021 inclusiv, activitatea piețelor comerciale, care se va desfășura doar în zilele de marți, joi și sâmbătă, cu excepția piețelor agricole.

10. Se stabilește pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise, admiterea concomitentă în spațiul comercial/de deservire a unui număr limitat de clienți, reieșind din normativul de 1 vizitator/4m2 de suprafață comercială liberă (suprafața fără echipamente comerciale).

11. Se interzice desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor.

12. Se admite desfășurarea activităților cu prezența spectatorilor, în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură la capacitatea de 50% din numărul de locuri, dar nu mai mult de 250 spectatori pentru sălile cu o capacitate mai mare de 500 locuri, cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură, aprobată prin Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

13. Se dispune conducătorilor instituțiilor publice și private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanță. Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.

Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competentă (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 până la 16:00 și pauza de masă de la 12.00 până la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică.

14. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

15. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

16. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

17. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administrației publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

18. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

19. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

20. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Aureliu CIOCOI

Vicepreședinte al Comisiei, Secretar de stat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Tatiana ZATÎC

Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC

Articole similare