Publică un anunț
piatasud.md

ONG-urile din raionul Cahul pot beneficia de granturi de până la 800 mii lei

ONG-urile din raionul Cahul pot beneficia de granturi de până la 800 mii lei

Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” implementează proiectul Inițiativa comună pentru oportunităților egale.

Proiectul este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și cofinanțat de Guvernul Suediei. Proiectul are scopul de a îmbunătăți viața celor mai marginalizate grupuri de persoane prin politici publice mai incluzive.

Una din prioritățile proiectului este susținerea organizațiilor la nivel local care vor mobiliza comunitățile și vor asigura incluziunea necesităților persoanelor marginalizate în prioritățile administrației locale și raionale. Astfel, organizațiile vor identifica printr-un proces participativ nevoile la nivel local, vor facilita dialogul dintre cetățeni și autoritățile locale, creând mecanisme de influențare a politicilor publice locale, astfel încât să asigure reprezentativitatea celor mai vulnerabile și marginalizate grupuri ale societății.

Acest program de granturi are drept scop susținerea  organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale. 

Valoarea maximă oferită per proiect nu va depăși 800.000,00 MD

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 10.000.000, 00 MDL pentru 4 raioane: Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia. Valoarea maximă oferită per proiect nu va depăși 800.000,00 MDL. Grantul va fi oferit în tranșe trimestriale în dependență de progresul obținut în implementarea proiectului. 

Următoarele activități sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestui concurs de granturi

– Participarea activă a comunităților, inclusiv a grupurilor vulnerabile, în analiza și monitorizarea cheltuielilor bugetului local;

– Monitorizarea prestării serviciilor oferite de autoritățile administrației publice;

– Mobilizarea grupurilor comunitare în identificarea și soluționarea necesităților/problemelor locale;

– Analiza deciziilor locale din perspectiva incluziunii și formularea recomandărilor pentru autorități;

– Monitorizarea implementării deciziilor administrației publice locale;

– Monitorizarea implementării documentelor naționale de politici ce țin de piața forței de muncă, asistență medicală, angajamentele autorităților privind domeniile de alimentare cu apă și sanitație;

– Activități de advocacy la nivel local;

– Alte activități ce se încadrează în scopul și obiectivele acestui program de granturi.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 20 mai 2019, ora 23:59.

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune la Fundația Est-Europeană dosarul care va conține următoarele documente: Propunerea de proiect conform modelului tipizat al Fundației Est-Europene și bugetul proiectului în MDL conform modelului tipizat  al Fundației Est-Europene. Ambele formulare pot fi accesate pe www.eef.md.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi locale” pot fi transmise prin poșta electronică la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa:  Fundația Est- Europeană, strada ”31 August 1989”, nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă. 

Articole similare