Publică un anunț
piatasud.md

Oportunități de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii din Cahul, prin intermediul ODA

Oportunități de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii din Cahul, prin intermediul ODA

Consiliul raional Cahul aduce la cunoștința comunității o serie de oportunități de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

Aceste programe oferă sprijin financiar și consultanță pentru antreprenori, promovând creșterea economică și integrarea socio-economică.

Unul dintre programe este „Start pentru tineri”, care urmărește să promoveze antreprenoriatul în rândul tinerilor, facilitându-le integrarea în piața muncii și dezvoltarea de afaceri proprii. Prin acest program, se oferă sprijin financiar și consultanță specializată, cu scopul de a încuraja tinerii să își exploreze ideile antreprenoriale și să le pună în practică.

Un alt program este „Femei în afaceri”, care se concentrează pe sprijinirea femeilor antreprenoare. Acest program oferă granturi pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor deținute de femei, atât din punct de vedere financiar, cât și non-financiar. Scopul este de a contribui la creșterea numărului de femei antreprenoare și de a le oferi mijloacele necesare pentru a-și consolida afacerile.

Un alt program denumit „PARE 1+2”, se adresează lucrătorilor migranți și rudelor acestora. Acest program îi încurajează pe cei care intenționează să investească remitențele în inițierea sau dezvoltarea unei afaceri. Prin intermediul acestui program, ODA oferă sprijin financiar și consultanță pentru a facilita integrarea remitențelor în economie și promovarea dezvoltării locale.

Consiliul raional Cahul încurajează și eco-afacerile prin intermediul Programului de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Acest program are ca scop crearea unui mediu favorabil și susținerea mediului de afaceri în tranziția către o economie mai ecologică. Prin aplicarea principiilor ecologizării și integrarea măsurilor economiei „verzi” în procesele de producție, se urmărește să se reducă impactul negativ asupra mediului și să se promoveze dezvoltarea durabilă.

În plus, Consiliul raional Cahul a lansat Programul de Transformare Digitală a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cu multiple obiective. Prin acest program, se încurajează dezvoltarea abilităților antreprenorilor în planificarea și implementarea practicilor de afaceri prietenoase pentru transformarea digitală a afacerilor. Se oferă sprijin financiar pentru implementarea planurilor de transformare digitală și se urmărește creșterea avantajului competitiv al întreprinderilor, extinderea portofoliului de clienți și dezvoltarea comerțului electronic.

De asemenea, Consiliul raional Cahul a implementat Programul de Retehnologizare și Eficiență Energetică a Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Acest program se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, cu excepția întreprinderilor de stat și municipale. Scopul programului este de a sprijini întreprinderile în adoptarea tehnologiilor moderne și a practicilor eficiente din punct de vedere energetic, contribuind astfel la reducerea costurilor și la creșterea competitivității acestora.

Pentru întreprinderile care își propun să se extindă pe piețele externe sau să își dezvolte activitățile de export, Consiliul raional Cahul a creat Programul de Creștere a Competitivității la Export și Internaționalizarea ÎMM. Acest program oferă sprijin financiar și consultanță specializată pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii care doresc să își mărească competitivitatea și productivitatea în vederea exportului sau a extinderii pe piețele externe.

Toate persoanele interesate să profite de aceste oportunități sunt invitate să se adreseze biroului nr. 407, et. 4, pentru a primi sprijin și consultanță în scrierea și implementarea proiectelor de granturi.

Articole similare