Publică un anunț
piatasud.md

Oportunități de finanțare pentru satele din Lunca Prutului

Oportunități de finanțare pentru satele din Lunca Prutului

GAL ”Lunca Prutului de Jos” lansează apelul de propuneri ”Tradiție și inovație spre dezvoltare durabilă”  pentru susținerea dezvoltării locale.

Pentru a participa la apel sunt eligibile organizațiile și grupurile de inițiativă sin: s. Crihana Veche, com. Manta, s. Vadul lui Isac, s. Colibași, s. Brînza, s. Văleni, s. Slobozia Mare, s. Cîșlița-Prut, s. Giurgiulești.

Apelul este destinat susținerii proiectelor și inițiativelor de dezvoltare rurală la nivel local, implementate de rezidenții teritoriului GAL „Lunca Prutului de Jos”, prin acordarea unei contribuții financiare  pentru implementarea proiector locale ce sprijină Strategia de Dezvoltare Locală GAL. 

În anul 2020 Consiliu GAL a aprobat pentru susținere financiară următoarelor priorități de dezvoltare:

Prioritatea 1 – Elaborarea, construcția și amenajarea traseului turistic zonal.
Prioritatea 2 – Sprijinirea afacerilor non-agricole în zonele rurale.
Prioritatea 3 – Ameliorarea calității serviciilor din domeniul cultural, social și educațional.

La concurs pot participa:

  • Organizațiile și instituțiile din sectorul public, antreprenorial și civic, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Lunca Prutului de Jos”;
  • Grupurile de organizații și/sau instituții, asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Lunca Prutului de Jos”;

În cazul reprezentanților sectorului civic fără statut de persoană juridică pot participa persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL „Lunca Prutului de Jos” și grupurile locale de inițiativă, formate din locuitorii localităților, care intră în componența GAL „Lunca Prutului de Jos”;

În cazul reprezentanților sectorului antreprenorial fără statut de persoană juridică pot participa persoanele fizice ce desfășoară activitatea economică pe teritoriul GAL în conformitate cu legislația RM, de exemplu, GȚ, ÎI.
În cazul start-up-urilor, care încă nu posedă înregistrare, aceștia se obligă să-și înregistreze activitatea economică în modul stabilit de lege până la semnarea contractului de finanțare.

Cum puteți aplica:
Accesați link-ul  https://drive.google.com/…/1deTPEY7OmuFc1TGChfmwFz-5h0IELG9…

Regulile de participare, modelul aplicației și bugetului le puteți obține de la managerii GAL – Negru-Stoica Eugenia, nr. tel.  079818449, Ermurachi Mariana nr. tel.  060606696, email: galluncaprutuluidejos@gmail.com 

Depunerea propunerilor de proiect:
Propunerile de proiect pot fi prezentate până la data de 10 iulie 2020, ora 17:00, la adresa de e-mail: galluncaprutuluidejos@gmail.com, cu mențiunea Propunere de proiect (denumirea/titlul proiectului) – LEADER 2020

Articole similare