Publică un anunț
piatasud.md

Patru direcții de dezvoltare a raionului Cahul, discutate în cadrul unui forum economic regional

Patru direcții de dezvoltare a raionului Cahul, discutate în cadrul unui forum economic regional

Regiunea – cheie Cahul are avantaje competitive economice și un potențial sporit de dezvoltare economică locală și în particular a afacerilor, care nu este valorificat pe deplin. Recent, despre aceasta dar și alte aspecte s-a discutat în cadrul unui forum economic regional.

Totodată, în cadrul evenimentului au fost acordate și certificate de grant celor 14 câștigători ai Concursului pentru sectorul de business din regiunea Cahul.

“Este adevărat când vorbim despre potențial, și cunosc practic toate aceste întreprinderi care au beneficiat de suportul fnanciar, sunt apreciați de comunitate și asta dă un plus valoare nu doar propriu-zis acestor afaceri, dar și localității. Domeniile care le acoperă aceste granturi sunt diverse și sunt generatoare de noi locuri de muncă, iar eu mă bucur că potențialul uman în primul rând este un factor – cheie în dezvoltarea regiunii noastre”, a menționat Nicolae Dandiș, primarul orașului Cahul.

În perioada iulie-decembrie 2020, cu suportul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie a fost derulat un amplu exercițiu participativ de identificare a acestor avantaje competitive și a acțiunilor pe termen scurt și mediu ce vizează impulsionarea activității economice în regiune.

Forumul Economic Regional Cahul a pus în discuție rezultatele acestui exercițiu și a prezentat potențialul economic și investițional al regiunii. Patru lanțuri valorice fac regiunea Cahul distinctă pe piața economică regională, națională și internațională.

Foaia de parcurs pentru dezvoltarea economică locală a fost elaboarată de către echipa economică locală în parteneriat cu APL de nivelul I și II și reprezentanți ai sectorului privat din raionul Cahul. Potrivit lui Anatol Nebunu, consultant economic local, foaia deparcurs a avut drept bază utilizarea metodologiei PACA, cu ghidare din partea grupului de experți internaționali și locali. Scopul foii de parcurs a fost identificarea a patru lanțuri valorice a dezvoltării economice a raionului Cahul. Acestea sunt: creșterea și cultivarea strugurilor de masă, turismul, zootehnia (creșterea ovinelor și caprinelor) și vinificația.

Creșterea și cultivarea strugurilor de masă

Potrivit informației oferite de Anatol Nebunu, Republica Moldova se află în top 3 exportatori de struguri de masă în stare proaspătă, după volumul exportat pe cap de locuitor. Raionul Cahul deține  circa 20 % din producția națională de struguri de masă. Cel mai popular soi de struguri de masă din raion, este “Moldova”. În raionul Cahul există o rețea consitentă de circa 32 depozite frigorifice cu capacitate totală de circa 10 mii de tone de struguri de masă. Însă în raion există doar două linii de sortare și ambalare a strugurilor de masă ceea ce îngreunează comercializarea acestora atât pe piața internă cât și pe cea externă.

“Sectorul continuă să se confrunte cu provocări majore, prezența pe piețele din est s-a redus dramatic, iar penetrarea piețelor noi se confruntă cu serioase probleme organizatorice, de calitate și marketing”, a conchis Anatol Nebunu.

Unul din reprezentanții cei mai vizibili ai raionului Cahul în acest domeniu, este Petru Mihov, conducătorul întreprinderii Terra Vitis SRL din satul Burlacu.

„Mă mândresc cu faptul că în 2020, am reușit să facem câteva exporturi de sinestătător, fără intermediari: 2 în Federația Rusă, la Moscova și 3 în Franța la Paris”, a spus Petru Mihov în cadrul forumului.

Sectorul turism

Municipiul Cahul este unicul oraș balnear din Republica Moldova, iar raionul Cahul are cel mai mare potențial turistitic din toate regiunile Republicii Moldova, deținând ape minerale curative unicale și cel mai vestit sanatoriu din țară. Cele mai mari lacuri naturale din țară: Manta și Beleu, Rezervația Naturală “Prutul de Jos”, inclusă în zona Ramsar, Portul de pasageri Giurgiulești – unica poartă maritimă a țării. În același timp, raionul Cahul este lider în organizarea de festivaluri naționale și internaționale. Are cea mai mare densitate de meșteri populari din republică – 45 la număr.

“Sectorul cunoaște o dinamică pozitivă, dar totuși potențialul economic nu este valorificat pe deplin”, este de părere consultantul economic.

Lacul Beleu

Sectorul vinificației

Viticultura a fost întotdeauna o ramură foarte importantă pentru economia națională, fiind o îndeletnicire istoric – tradițională mai ales pentru zona de sud a țării. Raionul cahul, amplasat în acest teritoriu se bucură de cele mai favorabile condiții, care asigură o dezvoltare fabuloasă a viței de vie și o calitate înaltă a strugurilor. Plantațiile de viță de vie acoperă în prezent o suprafață de circa 13 mii ha și o recoltă anuală de circa 50 mii de tone de struguri tehnici. Totodată, cu anumite excepții sectorul este în declin și cele 7 fabrici de vin cu greu se mențin pe piață.

Gheorghe Olteanu, directorul administrativ al GȚ „Vin Nobil” Colibași a menționat că strugurii de la sud au un specific aparte:

„Strugurii tehnici din această zonă, dau o aromă deosibită vinului, aromă pe care nu o poți repeta folosind soiuri tehnice din alte regiuni ale țării. Din păcate în prezent, dacă fabricile mari de vinuri au reușit să se dezvolte, cele mici întâmpină mai multe dificultăți. Totuși trebuie să facem tot posibilul să nu permitem să dispară această frumoasă îndeletnicire, a subliniat Gheorghe Olteanu.

Zootehnia (Oieritul)

Raionul Cahul se consideră a fi leagănul oieritului din Republica Moldova, asigurând în prezent 10% din tot șeptelul de animale din țară, cca 70 mii de capete. Cu toate acestea în prezent, ramura traversează o perioadă foarte grea cu riscuri majore de dispariție, fiind reprezentată în special de persoane fizice, sectorul nu reușeste să se încadreze în noile realități economice. Astfel, producția de brânză este din ce în ce mai limitată din cauza incapacității de autoorganizare în pătrunderea comerțului organizat.

Nicu Tudor, Președintele Federației crescătorilor de ovine și caprine din Republica Moldova, practică această îndeletnicire de mai bine de 30 de ani.

„În urmă cu câțiva ani am descis împreună cu feciorul un magazin, unde vindem brânză, carne, Kavarma. Mă mândresc cu ceea ce am, și sper foarte mult ca baiatul meu să continuie mai departe pe această cale”, a spus Nicu Tudor.

A.O. Cahul „2030” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Ce înseamnă Uniunea Europeană pentru Raionul Cahul”. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).

Conținutul articolului aparține autorilor și nu reflectă neapărat viziunea UE sau GIZ.

Articole similare