Publică un anunț
piatasud.md

Pensia medie în Moldova a crescut pe parcursul anului trecut cu 16,4%

Pensia medie în Moldova a crescut pe parcursul anului trecut cu 16,4%

Pensia medie a crescut pe parcursul anului trecut cu 16,4% și a constituit 3683,62 de lei. Datele sunt incluse în Raportul cu privire la executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2023 prezentat astăzi în Legislativ, informează MOLDPRES.

Pe parcursul anului trecut, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost supusă modificării de trei ori. Modificările au fost determinate de dinamica beneficiarilor și a prestațiilor sociale, de revizuirea prognozei principalilor indicatori macroeconomici, precum și de necesitatea implementării măsurilor noi aprobate, cu impact asupra BASS.

În anul 2023 veniturile executate au fost de 38 604,4 milioane de lei, iar cheltuielile – 38 524,7 milioane de lei, cu un excedent de 79,8 milioane de lei. Nivelul de realizare a bugetului a fost de 99,1%. Resursele financiare au fost utilizate pentru stabilirea diferitor prestații sociale.

Reieșind din numărul mare de solicitări, unele prestații sociale au necesitat alocări financiare suplimentare. Acestea se referă la indexarea pensiilor, reexaminarea pensiilor pentru limita de vârstă și pensiilor de dizabilitate, majorarea alocațiilor de stat, oferirea compensațiilor la energie, indemnizațiilor de maternitate, ajutorului de deces, majorarea indemnizației unice la nașterea copilului.

Cheltuielile estimative suportate din BASS și bugetul de stat pentru indexarea pensiilor au constituit 3 058,5 milioane de lei. În comparație cu anul 2022, cheltuielile efective pentru plata pensiilor de asigurări sociale de stat au fost mai mari cu circa 3,6 miliarde de lei sau cu 17,9%. Numărul beneficiarilor de pensii pentru limită de vârstă constituia, la 1 ianuarie 2024, 528 666 de persoane. Pensia medie a crescut pe parcursul anului trecut cu 16,4% și a constituit 3683,62 de lei. Tot anul trecut au fost și 98 823 de beneficiari de pensii de dizabilitate, cheltuielile fiind în sumă de 2 553,6 milioane de lei. De pensie de urmaș au beneficiat 11 802 de persoane, iar suma pentru plata acestui tip de pensii a fost de 386,6 milioane de lei.

În scopul susținerii populației în perioada rece a anului și acordării compensațiilor la factură au fost necesitare resurse financiare în sumă de 183,4 milioane de lei. De asemenea, în prezent, 65 175 de copii primesc indemnizație în valoare de 1 000 de lei până la vârsta de doi ani, iar de indemnizație de creștere a copiilor beneficiază 40 137 de persoane.

Articole similare