Publică un anunț
piatasud.md

Plata arendei pentru folosirea terenurilor publice va fi stabilită în baza prețului de piață

Plata arendei pentru folosirea terenurilor publice va fi stabilită în baza prețului de piață

Plata arendei pentru folosirea terenurilor publice va fi stabilită în baza prețului de piață al terenului.

Parlamentul a aprobat un proiect menit să aducă claritate procedurii și modului de vânzare-cumpărare a terenurilor publice, transmite bizlaw.md.

Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, modificările legislative prevăd stabilirea valorii de piață drept criteriu de determinare a prețului de vânzare-cumpărare sau de arendă a terenurilor, prețul normativ al pământului devenind un criteriu secundar de determinare a valorii acestuia.

O altă modificare se referă la reglementarea relațiilor de locațiune/arendă a terenurilor proprietate publică a statului, cât și ale celor administrate de unitățile administrativ-teritoriale.

Inițiativa legislativă prevede modificarea Codului civil al Republicii Moldova în vederea stabilirii bazei de referință a plății de arendă pentru folosirea terenurilor publice ca fiind prețul de piață, stabilit conform unui raport de evaluare.

”Documentul mai prevede că un bun imobil nu poate fi scos la privatizare fără terenul aferent. Se va face o evaluare complexă a bunului integru, a construcției și a terenului, respectiv fiind scos la licitație întreg bunul și nu doar o parte a acestuia” a explicat președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, Alexandr Trubca.

Scopul proiectului constă în crearea unui cadru normativ coerent, care ar reglementa relațiile de dare în arendă/locațiune și vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică.

Proiectul de modificare a Legii privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului și a Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, a fost susținut cu 56 de voturi ale parlamentarilor.

Articole similare