Publică un anunț
piatasud.md

Plata lunară pentru chiria apartamentelor sociale ar putea fi majorată. Cauza – inflația

Plata lunară pentru chiria apartamentelor sociale ar putea fi majorată. Cauza – inflația

La numai un an de la darea în exploatare a celor 32 de apartamente sociale din blocul renovat, Consiliul raional Cahul planifică să majoreze plata pentru chiria acestora. 

Un proiect de decizie a fost propus spre aprobare în cadrul ședinței din 12 august a.c. 

Potrivit proiectului de decizie, se majorează coeficienții de calcul a plății pentru un metru pătrat suprafața a apartamentului. 

Astfel, pentru 2 categorii de beneficiari sunt majorați coeficienții și respectiv cuantumul plății după cum urmează: 

  1. Pentru persoane cu dizabilitate severă; Persoane dezinstituționalizate (orfani cu vârsta cuprinsă între 18 9i 21 ani); Familiile cu cel puțin 3 copii minori, familiile cu un singur părinte care cresc cel puțin 2 copii minori; Familiile sau persoanele саrе întrеțin copii cu dizabilități severe; Familiile in cаrе cel рuțin unul dintre membrii familiei este angaiat al unei instituții bugetare sau activează în sfera serviciilor publice, coeficientul se majorează de la  0,22 la 0,29 și respectiv plata per metru pătrat se majorează de la 11,37 lei la 15,07 lei. 
  2. Репtru solicitanții саrе dеpășеsс venitul calculat соnfоrm Scalei Охfоrd se majorează coeficientul de la 0,33 la 0,44 și respectiv plata per metru pătrat se majorează de la 17,05 lei la 22,87 lei.

VEZI ȘI: VIDEO// La Cahul a fost dat în exploatare un bloc locativ cu apartamente sociale

În așa mod, beneficiarii de apartamente sociale care fac parte din prima categorie vor plăti lunar: 

Apartament cu o cameră  (45,5 m2 în mediu) – 685,69 lei (cu 168,35 lei mai mult )

Apartament cu 2 camere (46,4 m2 în mediu) – 699,25 lei (cu 171,68 lei mai mult )

Apartament cu 3 camere (59,4 m2 în mediu) – 895,16 lei (cu 219,78 lei mai mult )

beneficiarii de apartamente sociale care fac parte din a doua categorie vor plăti lunar: 

Apartament cu o cameră (45,5 m2 în mediu) – 685,69 lei (cu 168,35 lei mai mult )

Apartament cu 2 camere (46,4 m2 în mediu) – 1040,59 lei (cu 249,47 lei mai mult)

Apartament cu 3 camere (59,4 m2 în mediu) – 1358,48 lei (cu 345,71 lei mai mult)

Potrivit notei informative la proiectul de decizie: „Conform pct. 4 a Deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 03/02-V din 17.09.2020 ”Cu privire la aprobarea formulei de calcul a plății pentru închirierea locuințelor sociale construite în cadrul Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile din raionul Cahul”, prevede că tariful pentru închirierea unui m2 se va majora în dependență de procentul de creștere a indicelui de inflație pe economia națională. Ca urmare a creșterii indicelui de inflație pe economia națională, ritmul anual al inflației în luna iunie 2022 a constituit 31,83 la sută, condiții ce au impus elaborarea proiectului.”

Decizia finală urmează să fie aprobată de către consilieri, care pentru participarea la o ședință a Consiliului raional Cahul urmează să încaseze 3 mii lei.

Articole similare