La data de 5 aprilie, expertul în administrație Publică Locală, Vasile Cioarec, a desfășurat o consultare cu angajații aparatului Președintelui Consiliului raional Cahul pentru a evolua nivelul de asigurare a transparenței în procesul decizional.

În cadrul discuțiilor, a fost efectuată o analiză a modului de lucru a instituției publice în domeniul asigurării transparenței în procesul decizional, documentele și procedurile existente la moment care ar asigura transparența procesului decizional.

„Am văzut o deschidere și interes din partea funcționarilor publici și am înțeles că este nevoie de aceste instruiri. Împreună vom facilita asigurarea unei mai mari transparențe în procesul decizional și acces la informații”  ne-a declarat Vasile Cioarec.


Astfel, pe parcursul a următoarelor 2 luni, Vasile Cioarec va efectua un ciclu de ateliere de lucru cu angajații responsabili de asigurarea transparenței dar și comunicare a Consiliului Raional Cahul, dar și va efectua o analiză a actelor în vigoare care reglementează transparența.


Urmare a analizei actelor locale vor fi elaborate și propuse amendamente la documentele existente, dar și proiecte de decizii noi.

Activitatea face parte din Proiectul „Consiliul Raional de Participare Cahul – platformă pentru un proces decizional transparent” implementat de CRAION CONTACT- Cahul, cu suportul financiar al Fundației Est-Europene, și este parte a proiectului „Inițiativa comună pentru oportunităților egale” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și cofinanțat de Guvernul Suediei.