Consiliul raional Cahul, în parteneriat cu ZEL Bălți anunță organizarea evenimentului de consultare publică a Planului Urbanistic Zonal al ”Zonei de antreprenoriat liber (parc industrial).

Evenimentul va avea loc la data de 14 februarie 2019 , ora 10:00 în incinta Consiliului raional Cahul, Sala de ședințe (etaj II)

Parcul industrial este planificat în cadrul subzonei Cahul a Zonei Economice Libere Bălți, teren situat în extravilanul satului Crihana Veche, raionul Cahul”.


Documentul a fost elaborat de către GFA Consulting Group și Berlin Economics în cadrul proiectului ”Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”  implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ.

Scopul evenimentului este de a informa publicul larg privind  inițiativele de dezvoltare a subzonei Cahul a Zonei Economice Libere Bălți și impactul socio-economic preconizat al proiectului asupra regiunii și raionului Cahul.

La eveniment sunt așteptați reprezentați ai Autorităților Publice Locale din raionul Cahul,  reprezentanți ai serviciilor desconcentrate, ai organizațiilor non-guvernamentale, mediului academic și mass media locale și regionale, etc.

Mai multe detalii pe www.cahul.md