Prima ședință a consiliului municipal Cahul este convocată pe 15 martie cu începere de la ora 10:00. Aleșii locali urmează să discute cele 29 de chestiuni de pe ordinea de zi.

Printre cele mai importante subiecte se numără utilizarea soldului de mijloace disponibile la 01.01.2018; corelarea bugetului local cu bugetul național pentru anul 2018; denumirea de străzi și aprobarea regimului de lucru pentru agenții economici.

Totodată, consilierii municipali vor discuta chestiunea legată de proiectarea și construcția a unui centru comercial cu încăperi de odihnă și agrement în locul cinematografului din Cahul; vor discuta proiectarea blocului administrativ cu sală de expoziţii şi depozit de fonduri al Muzeului Ţinutului Cahul dar și proiectarea și construcția unui azil de bătrâni în oraș.

Ședințele comisiilor de specialitate vor avea loc după cum urmează:

Ședința comisiei pentru buget, finanțe, impozite și taxe locale, tarife, industrie și comerț, business și atragerea investițiilor se va desfășura în sala de ședințe et. IV, Primăria municipiului Cahul, pe data de 13.03.2018  începând cu ora 15.00.

Ședința comisiei pentru servicii comunale, infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și protecția mediului se va desfășura în sala de ședințe et. IV, Primăria municipiului Cahul, pe data de 12.03.2018 începând cu ora 14.00.

Ședința comisiei pentru activități social-culturale, educație, tineret și sport, drept, protecție social, sănătate publică, turism și culte se va desfășura în bir. 304, Primăria municipiului Cahul, pe data de 12.03.2018 începând cu ora 15.30.

Ședințele Consiliului municipal Cahul și ale comisiilor consultative de specialitate sunt publice.