Preşedintele raionului Cahul anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior, Direcţia agricultură și dezvoltare economică.

Scopul general al funcţiei  este ezvoltarea și monitorizarea dezvoltării antreprenoriatului în raionul Cahul, transmite cahul.md

Sarcinile de bază sunt:  Dezvoltarea și monitorizarea dezvoltării antreprenoriatului în raionul Cahul și respectarea şi asigurarea executării actelor legislative şi normative privind activitatea antreprenoriatului.

Persoanele care doresc să participe la concurs urmează să întrunească următoarele condiții: să fie cetățean al Republicii Moldova; să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, inclusiv să nu fie privat de dreptul de a ocupa funcții publice; studii superioare în domeniul economic și experiență profesională de minim 6 luni în domeniu etc.

Candidații urmează să cunoască limba de stat, legislația în domeniu,  planificarea şi elaborarea mecanismelor eficiente şi efective de realizare a politicii de stat privind dezvoltarea IMM și să utilizeze computerul.

Pentru participare la concurs se depun următoarele documente:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) cazierul judiciar.

Dosarele de participare la concurs pot fi prezentate pe adresa: or. Cahul, Piaţa Independenţei, nr.2, biroul 410, pînă la 26 aprilie 2018 inclusiv. Persoana responsabilă de primirea dosarelor – Raileanu Lilia. Relaţii la telefoanele: 029931410