La 25 aprilie, în incinta Consiliului Raional Cahul a avut loc un atelier de lucru a reprezentanților APL de nivel I și II și reprezentanții societății civile din raion.

În cadrul atelierului a fost lansată inițiativa creării unui organ raional de participare a societății civile în procesul de inițiere, elaborare și aprobare a deciziilor și politicilor publice ce se referă la raionul Cahul.

„Consiliile de participare vin să ajute administrațiile publice locale să îmbunătățească viața cetățenilor din localitățile respective prin implicarea mai activă a societății civile, a reprezentanților sectorului privat în elaborarea, implementarea, monitorizarea politicilor publice atât de stat cât și locale. Noi avem de gând la una dintre ședințele următoare ale Consiliului raional să aprobam regulamentul de activitate, să aprobam componenta nominală a consiliului de participare. Este un organ consultativ care vine cu propuneri față de APL în vederea asigurării transparenței activității administrației publice locale” a declarat Vladimir Calmîc, vicepreședintele raionului Cahul în deschiderea evenimentului.

Atelierul a constat în prezentarea bazei legale care stabilește forma de implicare a cetățenilor în procesul decizional, dar și principiile de bază ale transparenței decizionale și accesul la informații.

„Consiliul raional de participare Cahul este important din mai multe considerente. In primul rând membrii consiliului vor fi persoane din societate civilă, care reprezintă diferite grupuri sociale, inclusiv persoane cu dizabilități, persoane în etate, femei și bărbați, și vor aduce decidenților perspectiva acestor grupuri, respectiv vor contribui la îmbunătățirea actului decizional din perspectiva incluziunii. Activitățile particulare care urmează să le implementeze membrii acestui consiliu includ activități de influențare democratică a politicilor care vor fi elaborate și implementate la nivel de raion, includ activități de identificare a problemelor prioritare pe care trebuie să se concentreze decidenții la nivel local și raional. De asemenea, membrii consiliului de participare urmează să se concentreze pe măsura în care deciziile care au fost influențate și implementate se vor transpuse în realitate, măsura in care decidenții își vor implementa angajamentele care le-au asumat votând anumite documente de politicii. Consiliul raional de participare urmează să aducă valoare adăugată atât pentru cetățeni, prin documente mai incluzive, cât și pentru decidenți prin perspectiva mai clara pentru numite grupuri sociale” ne-a declarat Andrei Brighidin, Director Evaluare și Dezvoltare al Fundației Est-Europene Moldova .

Totodată, domnul Brighidin a menționat că în afară de idea edificării consiliul raional de participare, Fundația Est-Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare își propun să susțină inițiativele organizațiilor nonguvernamentale și a grupurilor de inițiativă, orientate spre îmbunătățirea calității vieții. Accent va fi pus pe  activități de mobilizare comunitară,activități de lărgire a transparenței și a datelor deschise care pot ajuta oamenii să înțeleagă mai bune bugetul local, să înțeleagă mai bine ce servicii sunt prestate la nivel comunitar, să se implice în evaluarea acestora și în îmbunătățirea acestora.

„Consiliul raional de participare este un proiect foarte bun, foarte important pentru cetățenii raionului Cahul și sper că un astfel de proiect va fi implementat în toate raioanele. Pentru mine, în calitate de consilier raional, acest proiect este importat și din punct de vedere a contribuției care urmează să îl aducă societatea civilă la procesul decizional, ori consider că consiliul raional de participare își va aduce aportul atât la identificarea problemelor care urmează să fie soluționate cât și pentru elaborarea politicilor publice, implementarea si monitorizarea acestora. Sunt doar pentru astfel de inițiative caci acestea vor dezvolta cultura participativă a cetățenilor din raionul Cahul și acesta va spori la general calitatea vieții” ne-a comunicat Vitalie Ponomariov, consilier raional Cahul.

Potrivit reprezentanților Consiliului raional Cahul, proiectul regulamentului și modul în care organizațiile vor putea aplica pentru a deveni membru a Consiliului raional de participare va fi publicat pe site-ul oficial al instituției: www.cahul.md. Totodată, Consiliul raional Cahul așteaptă păreri și propuneri vis-a vis de proiectul regulamentului de activitate a consiliului raional pentru participare. 

Activitatea face parte din cadrul programului „Iniţiativa comună de promovare a oportunităţilor egale” a cărui scop este de a îmbunătăți viața populaţiei din Republica Moldova, inclusive a celor mai marginalizate grupuri, femei şi bărbaţi, prin politici publice mai incluzive.

Iniţiativa este implementată în perioada iulie 2017 – iunie 2021 şi se concentrează pe elaborarea şi implementarea politicilor publice inclusive prin abilitarea şi implicarea activă a organizațiilor neguvernamentale şi a rețelelor de organizaţii. Eforturile de influențare democratică a politicilor publice din perspectiva incluziunii şi de monitorizare a implementării acestora se vor concentra pe domeniile cheie pentru coeziunea socială, inclusiv câmpul muncii, protecția socială, educație, sănătate, apă şi sanitație.

La nivel naţional, proiectul abilitează reţele/platforme de organizaţii care reprezintă grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilităţi, persoane în etate, persoane de etnie romă, tineri) pentru a elabora şi implementa agende comune axate pe domeniile cheie pentru coeziunea socială. O atenţie sporită va fi acordată facilitării cooperării  dintre rețele de organizații şi organizaţiile locale. Proiectul va facilita dialogul şi cooperarea dintre reţele de organizaţii pentru a facilita sinergii şi a promova solidaritatea dintre diverse grupuri.

La nivel local, programul a identificat trei raioane beneficiare (Căuşeni, Cahul, Soroca), în care vor fi abilitate organizațiile neguvernamentale locale şi grupurile de iniţiativă care reprezintă grupurile marginalizate să-şi cunoască drepturile, să participe în procesul de luare a deciziilor, să se mobilizeze pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă, să monitorizeze implementarea politicilor publice naţionale şi locale. Proiectul va contribui a întărirea capacităţilor autorităţilor publice raionale şi locale, facilitând edificarea unor mecanisme participative, transferul de cunoştinţe, experienţe şi bune practici.  De asemenea, proiectul va facilita comunicarea şi acţiunile comune dintre organizaţiile neguvernamentale locale, grupuri locale de iniţiativă şi reţele de organizaţii la nivel naţional.

Iniţiativa comună de promovare a oportunităţilor egale este implementată de Fundația Est-Europeană şi Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” cu sprijinul financiar oferit de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei.

V. Hotnogu