Pe 12 iunie, cu începere de la ora 10:00, consilierii raionali vor discuta cele 25 de proiecte de decizii de pe ordinea de zi a ședinței forului local.


Printre cele mai importante proiecte de decizii sunt organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților; participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în raionul Cahul (etapa I)”; delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii și modificarea bugetului raionului Cahul pentru anul 2019.

Totodată, consilierii raionali vor numi 3 directori în cadrul structurilor subordonate, vor desemna membrii consiliului de administrare al S.A. „Fabrica de Brînzeturi” dar și vor dispune alocarea de bani din fondul de rezervă.

De asemenea, aleșii locali vor modifica acordul de cooperare dintre Județul Tulcea și raionul Cahul, dar și vor discuta accederea raionului Cahul la Euroregiunea Prut – Siret - Nistru.

Proiectele de decizii le vedeți aici.

Potrivit legislației naționale, ședințele consiliului raional sunt publice, la acestea pot participa toți doritorii.