Programul de Granturi este desfăşurat cu suportul Fundației Est-Europene,din resursele acordate de Guvernul Suediei, încadrându-se în proiectului ”Cahul – Capitala Tineretului 2018” .

Evenimentul de lansare a Programului a avut loc joi, 22 martie, în incinta Primăriei mun. Cahul. La eveniment au participat grupuri de tineri din oraș și raionul Cahul, ultimii fiind însoțiți de Edilii localităților.

Coordonatorul programului, Alexandru Lebedev, a prezentat oportunitatea de finanțare și a atras atenția doritorilor de a aplica la program asupra cerințelor față de aplicanți, modul de completare a documentației de proiect dar și asupra procedurii de selectare.

„Anul acesta gestionăm o suma mai mică și respectiv  bătălia va fi mai mare. Așteptăm proiecte axate pe domeniul ecologic, orientate și implementate cu, și pentru tineri. Așteptăm proiecte inovative cu idei originale. Sunt sigur că tinerii noștri au aceste idei și au energia suficientă doar că trebuie stimulați și promovați. Așteptăm să fie o contribuție folositoare pentru comunitate. Nu toate problemele pot fi rezolvate nici de primărie nici de consiliul raional, dar tinerii văzându-le ar putea să contribuie real și ar putea face o treaba bună ” ne-a declarat Alexandru Lebedev, Președintele A.O. Perspectiva.

Perioada de aplicare la program este până pe 10 aprilie 2017, ora 17:00. Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Fondului pentru Tineri Cahul creat în cadrul Asociației Perspectiva și are drept scop să sporească implicarea tinerilor din comunitate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor. Partenerii programului sunt Fundația Est Europeană și autoritățile publice locale.

„Ediția a V-a a programului de granturi mici este dovada că inițiativa este una de durată. Sunt rezolvate un șir  de problemele cu care se confruntă municipiul nostru. Noi confirmăm că activismul tinerilor ne ajută în activitatea noastră, căci probleme sunt multe, iar primăria nu e atât de mare” ne-a comunicat doamna Tatiana Romaniuc, viceprimara orașului Cahul.

Beneficiarii de granturi pot fi: Grupuri de Iniţiativă formate din tineri cu vîrsta 15-25 ani. Grupurile trebuie să fie formate din minim 3 tineri. Pot fi depuse cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 10 000 lei. Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor tinerilor din comunitate desfăşurate în 2 domenii prioritare: domeniul ecologie ( protecţia mediului) și domeniul asigurării drepturilor sociale ale tinerilor.

„În acești doi ani de când sunt membru al Fondului pentru Tineri am analizat peste 40 de proiecte care au aplicat la acest program, dintre care au fost finanțate peste 20. Am susținut proiectele la care tinerii au venit la interviu și tinerii vorbeau. Am susținut proiecte ce vizau ecologia, erau cu mai mulți parteneri:  APL, instituțiile de învățământ. Când selectăm un proiect noi atragem atenția să fie aceleași metode SMART, să fie obiectivele măsurabile și să nu fie tare multe activități, sa fie real de implementat” a declarat  Elvira Drangoi, membra Fondului pentru Tineri Cahul.

Este important ca proiectele să aducă un beneficiu comunităţii, să permită obţinerea unor rezultate clare, vizibile,  să dezvolte parteneriate locale, să include si activități de dezvoltare a tinerilor, nu doar lucrări de construcții si reparație.

Vor fi finanțate doar 50% din cheltuielile Echipament tehnic și mobilier, restul vor fi acoperite din alte surse. Este nevoie de scrisoare de confirmare a contribuției

Proiectul este destinat și tinerilor din localitățile rurale ale raionului, la eveniment fiind prezenți și câtva primari.

„Toți tinerii din localitate au așteptat cu nerăbdare acest program. Deja 2 ani la rând am fost finanțați de acest proiect si am obținut rezultate foarte frumoase. Ideile sunt ale tinerilor, iar noi APL-ul i-am susținut pe aceștia. Au confecționat o scena mobilă pe care desfășurăm permanent activități. Anul acesta tinerii s-au apropiat, au câteva idei interesante, punem aceste idei pe hârtie și sperăm să le putem implementa în localitatea noastră” ne-a declarat doamna Violeta Hâncu, primara comunei Manta.

Potențialii beneficiari ai programului trebuie să corespundă următoarelor criterii:  să fie activi în domeniile indicate; dă dispună de potenţial uman şi voluntari; să exprime dorinţă şi să posede potenţial pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă tinerii din comunitate

„De la apariția Fondului pentru Tineri, Colegiul de Medicină permanent a participat la implementarea diferitor proiecte. Până la moment am implementat 4 proiecte. Am dotat căminele cu mașini de spălat, orientare ecologică, am menajat un cabinet  pentru studierea limbilor străine etc. Toate proiectele au o valoare enormă pentru formarea competențelor, deprinderilor pentru a participa în viața social-utilă a comunității și a crea anumiți lideri care pe viitor a crea condiții pentru comunități” ne-a comunicat Vasile Coteț, vicedirectorul Colegiului de Medicină din Cahul. 

Criteriile pentru proiect sunt următoarele: să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului; să urmărească satisfacerea unor necesităţi acute şi reale a tinerilor la nivel local

Pentru procurare echipament Fondul pentru Tineri Cahul va finanţa doar 50% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din contribuţie.

Ghidul Solicitantului de Finanțare poate fi accesat pe pagina www.aoperspectiva.org

Propunerile de proiect însoțite de process verbal de constituire a grupului de inițiativă se depun la sediul Perspectiva – Oficiul Postal, partea administrative, str. Republicii 17, of.40 ori pe adresa de email  –youthbankcahul@gmail.com. –

Telefon de contact: 069326209 Alexandru Lebedev, 078597611 Mihaela Forțu.