Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Fondului pentru Tineri Cahul, creat în cadrul Asociației Perspectiva.

Programul are drept scop să sporească implicarea tinerilor din comunitate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor.

Beneficiarii de granturi pot fi: Grupuri de Iniţiativă formate din tineri cu vârsta 15-25 ani. Grupurile trebuie să fie formate din minim 3 tineri. Pot fi depuse cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei. Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor tinerilor din comunitate desfăşurate în 2 domenii prioritare: domeniul ecologie ( protecţia mediului); domeniul asigurării drepturilor sociale ale tinerilor

Este important ca proiectele să aducă un beneficiu comunităţii; permită obţinerea unor rezultate clare, vizibile; să dezvolte parteneriate locale; să includă și activități de dezvoltare a tinerilor, nu doar lucrări de construcții și reparație.

Vor fi finanțate doar 50% din cheltuielile echipament și mobilier, restul vor fi acoperite din alte surse. Este nevoie de scrisoare de confirmare a contribuției.

Perioada de aplicare este 26 martie – 21 aprilie, ora 23:59.

Proiectele depuse de către tineri urmează să corespundă unui șir de criterii și anume: să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului; să urmărească satisfacerea unor necesităţi acute şi reale a tinerilor la nivel local.

Pentru procurare echipament Fondul pentru Tineri Cahul va finanţa doar 50% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din contribuţie.

Proiectele depuse nu trebuie să aibă o durată mai mare de 2 luni.

Citește Ghidul Solicitantului de Finanțare: https://bit.ly/2U00dbt
Completează Formularul de aplicare: https://bit.ly/2TwJfwi

Propunerile de proiect însoțite de procesul verbal de constituire a grupului de inițiativă se depun la sediul A.O. Perspectiva – Oficiul Postal, partea administrativ et. 2, str. Republicii 17, of. 40 sau pe adresa de email –programdegranturimici2019@gmail.com
Telefon de contact: Nicolae 060779700 / Diana 068048480

„Programul de Granturi Mici 2019, Ediția a VI – a” este coordonat de Asociația Obștească Perspectiva cu suportul Fundației Est-Europene din sursele acordate de Suedia, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cahul.