Termenele de valabilitate a actelor necesare pentru documentarea și examinarea solicitanților de permis de conducere ar putea fi prelungite cu 90 de zile.


Măsura este prevăzută într-un proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la reglementarea unor aspecte ce țin de procedura de examinare şi documentare a conducătorilor auto.

Proiectul stabilește mecanismul de examinare şi documentare a conducătorilor auto care aveau statut valabil la data declarării stării de urgență, prin prelungirea cu 90 de zile a actelor conexe acestui proces. Astfel, se instituie derogări de la Hotărârea Guvernului nr.1452/2007 și Hotărârea Guvernului nr.12/2009 prin prorogarea termenelor cu 90 de zile (termenele de decădere) a actelor necesare a fi prezentate pentru procesul de examinare şi documentare a conducătorilor auto care aveau statut valabil la data declarării stării de urgenţă.

Precizăm că în urma instituirii stării de urgenţă, modulul de programare electronică la examene pentru obţinerea permisului de conducere a fost sistat, ceea ce a dus la imposibilitatea examinării a unui număr de 11.381 candidaţi programaţi la examene. Or, potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, la expirarea valabilităţii examenului teoretic (un an de zile) este imperios necesară susţinerea repetată a examenului teoretic. Situaţia analogică este aplicabilă şi în cazul expirării perioadei de un an de zile de la obţinerea certificatului de şcolarizare în şcolile auto.


Proiectul propus va oferi posibilitatea prelungirii acestor termene, inclusiv termenele de valabilitate a actelor necesare a fi prezentate pentru documentarea și examinarea solicitanților de permis de conducere.

Documentul prevede și prelungirea termenului de valabilitate a certificatelor medicale.

Autor proiectului susțin că sistarea procesului de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, la nivel naţional va genera evenimente cu conotații negative, inclusiv poate influența şi sectorul economic, în coondițiile în care va fi diminuat corpul de conducători de vehicule, care ar putea fi angajaţi în diferite sectoare de activitate. Suplimentar, pentru evitarea contactului în timpul deplasărilor şi diminuarea riscului de infectare cu COVID–19, persoanele care vor obține permisul de conducere vor opta pentru utilizarea automobilelor personale și/sau de serviciu, ceea ce va diminua aglomerarea transportului public de călători. Totodată, cetățenii vor fi scutiți de cheltuieli suplimentare pentru perfectarea certificatelor medicale și nu se vor crea aglomerații la comisiile medicale respective.

Termenul de 90 de zile va începe să curgă din momentul încetării stării de urgenţă.


– Spălați-vă mâinile de multe ori;
– Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
– Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile;
– Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți;
– Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât, în cazul, în care va prescrie medicul;
– Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
– Utilizați masca de protecție doar, în cazul, în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
– Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
– Animalele de companie nu transmit coronavirus.