La 13 martie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a semnat Acorduri de colaborare cu 11 autorități ale administrației publice locale de nivelul II privind dezvoltarea Centrelor de Tineret, inclusiv raionul Cahul.

Menționăm că pe 21 decembrie, Consiliul raional Cahul a creat Instituția Publică „Centrul de Tineret Cahul” în subordinea Serviciului Tineret și Sport al Consiliului Raional Cahul, iar în bugetul raional pentru anul 2018, la capitolul tineret au fost alocați peste 280 mii lei.

Potrivit serviciului de presă al ministerului, acordurile de colaborare au fost semnate de către Monica BABUC, ministra Educației, Culturii și Cercetării și conducătorii raioanelor Criuleni, Fălești, Florești, Glodeni, Leova, Nisporeni, Ocnița, Rîșcani, Rezina, Strășeni și Cahul.

Ministrul Monica BABUC a subliniat importanța consolidării parteneriatelor dintre autoritățile publice centrale și locale, astfel încât tinerii să aibă posibilitatea dezvoltării personale și profesionale la ei acasă. „Nu știu dacă există ceva mai important decât scopul pe care îl urmărim acum: tinerii noștri să-și găsească rostul în Republica Moldova. Or, deschiderea Centrelor de Tineret în alte 11 raioane oferă noi perspective pentru sporirea nivelului de activism civic, extinderea serviciilor de educație non-formală și dezvoltarea activităților de educare, de consiliere, de promovare a modului sănătos de viață în rândul tinerilor”, a declarat oficialul.

Semnarea acordurilor a fost realizată în contextul implementării Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2021 al cărui scop este consolidarea capacităţilor instituţionale care ar permite dezvoltarea şi extinderea teritorială a serviciilor de tineret, astfel încât să fie sporit numărul de tineri beneficiari.

Prin intermediul programului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va acorda autorităților publice locale de nivelul II suport pe 3 dimensiuni: dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret (manageri și specialiști în lucrul de tineret), suport pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a centrelor de tineret (echipament lT și mobilier destinat dotării Centrelor de Tineret) și sprijin financiar in vederea dezvoltării Programelor raionale/municipale de granturi pentru inițiativele/proiectele de tineret ale organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor.

Pentru dotarea Centrelor de Tineret, din bugetul ministerului a fost achiziționat mobilier și echipament IT în valoare de 5 milioane lei, iar pentru dezvoltarea serviciilor de tineret sunt planificate 8 milioane lei anual pentru perioada 2017-2020.

Precizăm că anterior, în data de 14 noiembrie 2017, au fost semnate asemenea acorduri de parteneriat cu primele 9 autorități publice locale.