La data de 20 februarie la Cahul a avut loc lansarea proiectului ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”.

Scopul proiectului este încurajarea tinerilor de a se implica în procesul decizional prin intermediul Consiliilor Elevilor, structuri funcționale și eficiente, capabile să reprezinte interesele tuturor elevilor și să contribuie la creșterea capacității de implicare a tinerilor în viața instituției și a localității. Beneficiarii proiectului sunt elevii, părinții și profesorii din 3 licee din raionul Cahul selectate în urma concursului: Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” s. Giurgiulești, Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” or. Cahul și Liceul Teoretic ”Ioan Vodă” or. Cahul.

Doamna Ana Corețchi, Directorul Proiectului Educațional din cadrul Programului de Bună Guvernare a Fundației Soros Moldova a explicat participanților raționamentele, care au adus la necesitatea realizării acestui proiect-pilor în regiunea de sud și nord a țării și afectele așteptate.

Reprezentanții Direcției Generale de Învățământ Cahul, prezenți la eveniment, și-au exprimat deschiderea și susținerea ideii proiectului, care va aduce beneficii vizibile elevilor și instituțiilor din care fac parte. Apoi tinerii prezenți, împreună cu expertul proiectului Vitalie Cîrhană, s-au implicat în activități interactive, identificând caracteristicile unui Consiliu al Elevilor eficient, cum ar trebui să funcționeze un consiliu ideal și cât de aproape sunt consiliile actuale de un consiliu ideal.

Atmosfera caldă și colegială creată între participanți a asigurat interacțiunea dintre parteneri, schimb de experiență, contribuind la stabilirea relațiilor de colaborare între cele 3 instituții educaționale.

Proiectul ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional” este implementat de Centrul CONTACT-Cahul cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova prin Departamentul Buna Guvernare.