Crearea Registrului Vitivinicol reprezintă rezultatul acordului dintre Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Activitățile în cadrul proiectului vor fi cofinanțate de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare Internațională (CZDA). Pe banii partenerilor cehi va fi elaborată platforma IT a Registrului, iar USAID va finanța componenta de Colectare, verificare și introducere a informațiilor în Registrului Vitivinicol (RVV). Durata proiectului este 24 de luni, perioada de implementare fiind cuprinsă între 14 ianuarie 2015 și 13 ianuarie 2017.

Acest proiect face parte din eforturile Guvernului Republicii Moldovei şi în special al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), de a reforma sectorul vitivinicol în conformitate cu cerințele legislației UE, diversificarea piețelor de desfacere și facilitarea accesul producătorilor autohtoni la piețele țărilor europene. De asemenea, Registrului Vitivinicol va oferi un instrument puternic de gestionare a sectorului vitivinicol și de elaborare a politicilor în domeniu viticulturii şi vinificaţiei.

Scopul proiectului este de a implementa un registru vitivinicol funcțional ce ar conține informații viabile. Obiectivele proiectului urmăresc: (i) crearea platformei IT a Registrului Vitivinicol și (ii) colectarea, verificarea și introducerea datele în Registrului Vitivinicol.

Implementarea Registrului Vitivinicol permite trasabilitatea sticlei de vin pe tot lanțul a procesului de producere-comercializare. Printre alte avantaje scontate se enumeră sporirea calității vinurilor îmbuteliate, asigurarea calității mai bune a materiei prime, îndeplinirea cerințelor pentru înregistrarea vinurilor cu DOP și IGP.

Proiectul va acorda asistența gratuită viticultorilor și vinificatorilor la completarea cererii de înregistrare și înregistrarea primară a plantației viticole și a unității de producere în Registrului Vitivinicol. Înregistrarea primară în RVV se efectuează în baza cererii agentului economic sau persoanei fizice şi a declaraţiei pe proprie răspundere privind corespunderea cu cerinţele obligatorii de înregistrare.

Registrul vitivinicol este format din sub-registrul plantaţiilor viticole şi sub-registrul unităţilor vitivinicole.

Obiecte ale înregistrării în Subregistrul plantaţiilor viticole sânt parcelele/subparcelele viticole de producţie-marfă (mai mari de 0,15 ha) cu soiuri de struguri pentru vin, cu soiuri de struguri pentru masă, destinate pentru producerea coardelor altoi (plantații altoi) şi producerea coardelor portaltoi (plantații portaltoi).

Obiecte ale înregistrării în Subregistrul unităţilor vinicole sânt unitățile vinicole, care desfăşoară cel puţin, una din activităţile de fabricare, stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor, a produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin.

Proiectul se va implementa în 24 de raioane, municipii și UTA Găgăuzia care numără 572 primării sau un total de 970 localități.

Astfel, în scop de informare a potenţialilor beneficiari de proiect (entităţi fizice şi juridice care gestionează plantaţii viticole, proprietari cât și exploatatori) și iniţierii procesului de colectare, verificare și introducere a datele în Registrul Vitivinicol, în incinta Sălii de ședințe a Consiliului raional Cahul, la data de 14 octombrie  2015, cu începere de la ora 10.00. va avea loc Seminarul de informare cu privire la lansarea Componentei ”Colectarea, Verificarea și Introducerea Datelor în Registrul Vitivinicol în raionul Cahul”.

Activități majore de implementare a Proiectului sunt:

1)  Campania de informare a viticultorilor și a vinificatorilor și programul de instruire a operatorilor

2)  Identificarea deținătorilor plantațiilor vitivinicole și a vinificatorilor

3)  Colectarea, verificarea şi procesarea declarațiilor depuse de  viticultori și vinificatori

4)  Introducerea informațiilor din cereri-declarații în RVV

5)  Verificarea corectitudinii datelor din cererile-declarații prin vizite şi măsurări în teren.

MAIA și ACSA invită viticultori și vinificatori, indiferent de statutul organizatorico-juridic și forma de proprietate, care gestionează plantaţii viticole (atât proprietari, cât și exploatatori) de a fi activi, de a completa şi depune cererea-declarație de înregistrare în Registrului Vitivinicol.

La cine apelăm după informaţie şi suport la completarea cererii şi înregistrarea în Registrul Vitivinicol? Formularul Cererii şi asistenţa referitoare la completarea declaraţiei poate fi obţinută de la consultanţii locali ai Serviciului de Extensiune Rurală din localitatea Dvs., inginerul cadastral din cadrul primăriei sau la oficiul regional al Prestatorului de Servicii AO„ASIA” al Serviciului de Extensiune Rurală administrat de ACSA or. Cahul, telefonul (299) 3 24 23, e-mai: marina_er@rambler.ru, str. Bulv. Victoriei, nr.18 oficiul ACSA.

Pentru informaţii şi detalii suplimentare poate fi contactat şi Oficiul central al proiectului: MD - 2005, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 98, bir. 406, Tel.: (22) 238 664, Tel/fax: (22) 235 328, E-mail: office@acsa.md, mgorgan@acsa.md, Web: www.acsa.md