Pentru data de 12 martie a fost anunțată convocarea ședinței ordinare a Consiliului municipal Cahul, cu un 29 de chestiuni în proiectul ordinii de zi.


Ședința a fost convocată în sala mare de spectacole a Palatului Culturii din mun. Cahul. ședința Consiliului municipal a fost transmisă live pagina de facebook a ziuadeazi.md.

În cele ce urmează vom încerca să prezentăm cele mai importante decizii aprobate la ace ședință de către aleșii locali.

Proiectul exclus și inclus de pe ordinea de zi

De pe ordinea de zi, la propunerea dnl. Nicolae Dandiș, primarul mun. Cahul a fost exclus de pe ordinea de zi proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului municipal Cahul” pe motiv că urmează a mai fi ajustat. Pentru excluderea proiectului de decizie au unanim toți 26 consilieri prezenți la ședință.

La această ședință a fost inclus doar un singur proiect pe ordinea de zi, unul din proiectele de decizii cu probleme de la ședința din 7 februarie: „Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului municipal Cahul în componenţa comisiei Direcţiei Generale Învăţămînt Cahul pentru organizarea şi desfăşurarea”. Atunci, decizia aprobată nu a fost contrasemnată de către președintele ședinței fiind o neclaritate la numărul de voturi. Propunerea de a-l include repetat pe ordinea de zi aparține de asemenea primarului.

Mersul ședinței

Ședința din 12 martie a pus în discuție un șir de proiecte de decizi cu aspect financiar, inclusiv executarea bugetului mun. Cahul pentru anul 2019.  Principalele decizii dezbătute și aprobate la această ședință de către consilieri sunt:

Cu privire la executarea bugetului municipal în anul 2019.

Decizia în cauză este prezentată de către Primarul localității pentru a informa consiliul despre modul de asigurare a coletării veniturilor la bugetul local și cheltuirea banilor publici în anul de referință.


Astfel, la aprobarea bugetului municipiului Cahul pentru anul 2019 a fost aprobat venitul bugetului în sumă de 100138,3 mii lei, suma fiind ulterior precizată la  111051,8 mii lei sau cu aproximativ 10,9 milioane de lei mai mult.

În 2019, bugetul municipiului Cahul, la partea de venituri a fost executat la 101,32% sau cu 1461,3 mii lei mai mult decât precizat.

La capitolul cheltuieli, au fost executate la cuantumul de 94,83% (111584,7 mii lei) din valoarea precizată pentru anul 2019 – 117666,1 mii lei.

Cea mai mare pondere a cheltuielilor bugetare îi revine Educației timpurii – 34,43 % sau 38418,5 mii lei, fiind urmate de Dezvoltarea drumurilor și Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și iluminare stradală.

Pentru aceste domenii în anul 2019, din bugetul local au fost cheltuiți peste 21,8 milioane lei și respectiv peste 12,7 milioane lei. De asemenea, în 2019 au fost cheltuiți câte circa 11 milioane lei pentru domeniul exercitarea guvernării, inclusiv măsuri culturale și Dezvoltarea culturii și patrimoniului cultural.  

Cu privire la utilizarea soldului de mijloace financiare disponibile la 01.01.2020. 

Prin această decizie, consilierii municipali dispun alocarea banilor care au rămas pe conturile Primăriei, neutilizați, la data de 1 ianuarie 2020. Aceste rezerve se formează datorită faptului că bugetul municipal nu a fost executat la capitolul cheltuieli la 100%  pe de o parte, iar pe de altă parte partea veniturile la bugetul municipal au fost mai mari decât cele planificate. Soldul disponibil la început de an nu în totalitate este inclus la aprobarea bugetului pentru următorul an, dat fiind faptul că cifrele concrete nu se cunosc.

În cadrul ședinței din 12 martie, consilierii municipali au decis alocarea din soldul disponibil a peste 7,97 milioane lei pentru 14 lucrări de infrastructură și cheltuieli publice pe teritoriul mun. Cahul.

Cele mai mari sume alocate au fost pentru executarea lucrărilor de reparație a 57 blocuri sanitare la 6 grădinițe sin mun. Cahul – 1,79 mil lei; Executarea lucrărilor de reparație a Casei de Cultură din s. Cotihana, a palatului de cultură N Botgros și a contribuția pentru reparația Școlii de Arte M. Cibotari din Cahul – câte 1 milion de lei.

Lista totală a alocărilor o vedeți în decizie:


Cu privire la utilizarea fondului de rezervă. 

Fondul de rezervă este prevăzut și utilizat de către Consiliul municipal pentru a interveni cu alocări pentru tot felul de situații de urgență care apar pe parcursul anului, dar și pentru a interveni prompt în alte situații, alocări către cetățeni etc.

În decizia din 12 martie au fost alocați circa 151 mii lei pentru înlăturarea consecințelor vântului puternic  din data de 24 februarie 2020 (rambursarea cheltuielilor către cetățeni de reabilitare a acoperișurilor blocurilor e locuit) și câte 600 mii lei pentru înlăturarea riscului de inundare a terenurilor agricole din apropierea centurii orașului și curățarea albiei râului Frumoasa.

Totodată, aleșii locali au aprobat componența Consiliilor de Administrare la două societăți pe acțiuni cu capital majoritar de stat – S.A. Apă Canal Cahul și S.A. Rețele Termice Cahul. Aprobarea noii componențe a Consiliului de administrare este un drept legal al fondatorului, noi vom constata doar componența nominală a consiliilor de administrare și afilierea politică a noilor membri, doar cu o mică remarcă: pe site-ul actelocale.gov.md, toate numele noilor membri au fost ascunse de ochii publicului.

S.A Apă Canal Cahul
Consiliul de administrare:

1. Sergiu Drangoi, PDM;

2. Belobrova Antonina, PP P Șor;

3. Jilteanu Leonid, B.E ACUM  platforma DA și PAS;

4. Vrabii Anton, B.E ACUM  platforma DA și PAS;

5. Secrieru Valeriu, PSRM;

6. Reprezentantul primăriei

7. Reprezentantul Societății

Comisia de Cenzori

1.  Maximenco Pavel, PSRM;

2. mandaji Mariana, B.E ACUM  platforma DA și PAS;

S.A. Rețele Termice Cahul

Consiliul de administrare

1.  Creciun Oleg, PDM;

2. Axenti Ion, independent;

3. Osadcenco Evghenii, PSRM;

4. Anton Petru, B.E ACUM  platforma DA și PAS

5. Reprezentantul primăriei

6. Reprezentantul Societății

Comisia de Cenzori

1. Filipenco Tamara, PSRM;

2. Păduraru Ecaterina, B.E ACUM  platforma DA și PAS;

3. Drangoi Sergiu, PDM.Deciziile care nu au mai fost votate

Trei proiecte de decizii de pe ordinea de zi nu au fost votate. Proiectele de decizi sunt: „Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304-OT2-30 din 31.01.2020”; „Cu privire la aprobarea taxei balneare pentru anul 2020” și „Cu privire la alegerea viceprimarului municipiului Cahul”.

După lungi discuții primele 2 proiecte de decizii indicate nu au acumulat numărul de voturi pentru a fi aprobate. Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea taxei balneare pentru anul 2020” a fost votat nominal 

Propunerea primarului municipiului de a numi în funcția de viceprimar al mun. Cahul pe doamna Stella Bădin nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi aprobată decizia.

Articolul este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Creșterea gradului de transparență a Primăriei și a Consiliul municipal Cahul” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.


– Spălați-vă mâinile de multe ori;
– Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
– Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile;
– Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți;
– Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât, în cazul, în care va prescrie medicul;
– Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
– Utilizați masca de protecție doar, în cazul, în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
– Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
– Animalele de companie nu transmit coronavirus.