Pe 30 mai, în orașul Cahul a avut loc sesiunea de informare organizate în cadrul Proiectului Dezvoltarea Societății Civile la nivel local în Republica Moldova.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Fundația Konrad Adenauer.

În cadrul sesiunii de informare, desfășurată în incinta Centrului CONTACT – Cahul, potențialii beneficiari de granturi au fost informați privind modalitățile de elaborare și depunere a dosarului, criteriile de selectare a beneficiarilor precum și activitățile planificate în cadrul inițiativei.

La sesiune au participat circa 40 de reprezentanți ai societății civile din regiunea de sud a republicii Moldova.

În cadrul acestui proiect, cu durata de implementare de trei ani,  vor fi oferite granturi în valoare totală de circa 3 milioane de euro. Programul de grant este adresat organizațiilor societății civile înregistrate în Republica Moldova, ce desfășoară activități în afara orașului Chișinău și care sunt direct responsabile de implementarea lor. Vor fi finanțate peste 150 de propuneri de proiecte, orientate spre promovarea principiilor bunei guvernări. O atenție specială va fi acordată proiectelor ce au drept obiectiv monitorizarea procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE.

Programul de grant include trei categorii de finanțări: granturi pentru inițiative civice (de la 1000-10000 euro); granturi pentru proiecte regionale (10000-30000 euro) și granturi pentru proiecte naționale (30000-60000). Durata finanțării proiectelor este de la 3 luni până la 24 luni.

Printre activitățile eligibile ale programului de grant sunt: campanii de mobilizare comunitară, informare și sensibilizare privind soluționarea problemelor locale; audieri și activități publice, consultări, dezbateri, sesiuni de mentorat și de formare/instruire;activități de identificare a impedimentelor în dezvoltarea comunităților, diseminarea constatărilor/rezultatelor; analiza politicilor publice orientate către dezvoltarea comunităților;evaluarea eficienței și eficacității autorităților locale; aplicarea instrumentelor de monitorizare (instrumente on-line pentru a documenta, verifica, măsura și raporta indicatorii și procesele); elaborarea și livrarea de către organizațiile societății civile de nivel local a unor module/sesiuni de instruire în diverse aspecte ale elaborării și monitorizării politicilor; produse media tipărite, foto, video, online, emisiuni TV, radio sau altele similare; activități de networking destinate organizațiilor societății civile de nivel local în vederea implicării acestora în dezvoltarea propriei comunități și în procesele decizionale locale; alte activități ce pot contribui eficient la promovarea diversității culturale, coeziunii sociale și comunicării la nivel local și regional.

Proiectului Dezvoltarea Societății Civile la nivel local, în regiunea de SUD, este implementat de  Asociația pentru Democrație Participativă.

În cadrul primei runde de finanțare, dosarele pot fi depuse până pe data de 31 mai. Mai multe informații despre Programul de grant, criteriile de eligibilitate, categoriile de finanțare și modalitățile de depunere a dosarului de proiect aflați pe site-ul: www.dezvolt.md