Instanţele de judecată vor fi obligate să înregistreze audio şi/sau video şedinţele de judecată.

Totodată, acestea vor fi obligate să înştiinţeze în scris participanţii la proces şi reprezentanţii acestora despre faptul că pot primi copii ale acestor înregistrări. Prevederea respectivă este inclusă în proiectul de modificare a Codului de procedură penală şi a Codului de procedură civilă, aprobat acum o lună de Guvern.

Potrivit modificărilor care urmează să fie adoptate de Parlament, toate şedinţele de judecată vor fi înregistrate audio şi/sau video. În prezent însă judecătorul poate decide să nu înregistreze şedinţa numai în cazul în care utilizarea mijloacelor audio sau video nu este posibilă. Astfel, actualmente, în articolul 336 al Codului de procedură penală este prevăzut faptul că pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în cadrul şedinţelor de judecată se utilizează mijloace de înregistrare audio şi/sau video ori alte mijloace tehnice. Utilizarea mijloacelor tehnice pentru înregistrarea şedinţei de judecată se consemnează în procesul-verbal. În cazul în care utilizarea acestora nu este posibilă, judecătorul dispune, printr-o încheiere motivată, desfăşurarea şedinţei de judecată în lipsa mijloacelor de înregistrare audio şi/sau video ori a altor mijloace tehnice”.

După şedinţă, aceste înregistrări vor fi folosite de grefier pentru a verifica exactitatea procesului verbal, iar participanţilor la proces li se comunică în scris despre posibilitatea de a primi copii de pe înregistrări.

În prezent însă  potrivit Regulamentului privind  înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată, copia de pe înregistrarea audio este oferită de către grefier doar la solicitarea scrisă sau verbală a participantului contra unei plăţi stabilite de Guvern. Lilia Ciocoi, şefa secretariatului Curţii de Apel Chişinău, a declarat că la momentul actual, părţile implicate direct în proces sau reprezentanţii acestora depun o cerere prin care solicită o copie a înregistrării şedinţei de judecată, la care anexează bonul de plată, ca dovadă a faptului că taxa de 20 de lei a fost plătită.

Modificările legislative sunt operate după ce în 2009, datorită suportului financiar din partea Programului pentru Buna Guvernare, finanţat de Fondul „Provocările Mileniului” şi administrat de către USAID, toate sălile de judecată din instanţele din Moldova, amenajate la acel moment, au fost dotate cu seturi de înregistrare audio a şedinţelor de judecată SRS Femida. În anul 2012, după o evaluare detaliată, s-a constatat că şedinţele de judecată desfăşurate în birourile magistraţilor nu erau înregistrate audio, de aceea acest Program a oferit şi un set de dispozitive portabile de înregistrare (dictafoane). Şi în aceste condiţii, deşi aveau posibilitate să înregistreze şedinţele, o bună parte a instanţelor din ţară nu făceau acest lucru.

Lilia Zaharia

Legenda:
Imagine simbol. Sursa diez.md