Primăria orașului Vulcănești anunță selectarea voluntarilor pentru crearea gărzii populare.

Anunțul a fost publicat pe site-ul primăriei Vulcănești ieri 23 aprilie, în acesta fiind menționat scopul creării Gărzii Populare – susținerea organelor de drept în combaterea unor tipuri concrete de încălcări.

Totodată, autoritatea locală face trimitere la Legea nr. 1101 din 06.02.1997. cu privire la gărzile populare care stabilește modul de formare a structurilor date dar și drepturile și responsabilitățile acestora.

Ce fac membrii gărzilor populare

Gărzile populare, în comun cu organele de drept:

- participă la menţinerea ordinii şi supravegherea legalităţii în locurile publice (în localuri, pe străzi, în pieţe, parcuri etc.), supraveghează buna desfăşurare a întrunirilor, în limitele competenţei;

- participă la acţiunile de combatere a huliganismului, beţiei, alcoolismului, sustragerilor din avutul public şi privat, la contracararea altor infracţiuni şi contravenţii;

- efectuează, în comun cu organele afacerilor interne, munca de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor în rândurile persoanelor eliberate din penitenciare şi ale celor condamnate la  pedepse condiţionate;

- participă la acţiunile de combatere a vagabondajului infantil, a criminalităţii infantile şi la acţiunile de identificare a adulţilor care implică minori în acte de beţie şi în acţiuni criminale;

- întreprind măsuri eficiente pentru acordarea ajutorului de urgenţă persoanelor care au suferit în urma accidentelor şi infracţiunilor, precum şi celor aflate în locuri publice în stare de neajutorare, participă la salvarea oamenilor, a averii lor şi la menţinerea ordinii publice în caz de calamităţi naturale şi de alte situaţii excepţionale;

- realizează măsuri de protecţie şi de ocrotire a mediului înconjurător şi a resurselor naturale;

 - efectuează, în comun cu poliţia rutieră, măsuri în vederea respectării de către cetăţeni a regulilor de circulaţie rutieră.

Membrul gărzii populare are dreptul să intre fără restricţii în cluburi, cinematografe, pe stadioane şi terenuri sportive

Membrul gărzii populare în exerciţiul funcţiunii este în drept:
- să ceară cetăţenilor respectarea ordinii publice şi încetarea infracţiunilor sau contravenţiilor;

- să ceară infractorilor şi contravenienţilor să prezinte actele de identitate în cazurile când stabilirea identităţii este necesară pentru a clarifica împrejurările săvârşirii infracţiunii, contravenţiei sau complicitatea la ea;

- să reţină şi să conducă la poliţie, în cazul când au fost epuizate celelalte măsuri de influenţă, persoanele care au încălcat ordinea publică ori au săvârşit infracţiuni sau contravenţii, pentru identificarea lor şi întocmirea procesului-verbal;

- să ridice, la reprimarea infracţiunilor şi contravenţiilor, de la infractori şi contravenienţi uneltele infracţiunilor şi contravenţiilor, urmând a le preda neîntârziat poliţiei;

- să utilizeze orice mijloace ale apărării active;

- să intre fără restricţii în cluburi, cinematografe, pe stadioane şi terenuri sportive, în alte locuri publice în cazul când urmăreşte un infractor sau un contravenient care se ascunde sau pentru a reprima o infracţiune, o contravenţie, pentru a-şi îndeplini obligaţiile de menţinere a ordinii publice;

- să folosească gratuit transportul urban de pasageri (cu excepţia taximetrelor), în modul stabilit de autorităţile administraţiei publice locale;

- să folosească, în caz de urgenţă, orice mijloc de transport (exceptând automobilele diplomatice) pentru transportarea în instituţiile curative a victimelor accidentelor sau infracţiunilor care necesită ajutor medical urgent, precum şi a cetăţenilor aflaţi în locuri publice în stare de neajutorare;

- să folosească gratuit telefoanele întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.

Garda populară în Vulcănești va fi legiferată o dată după constituirea acesteia voluntar și o dată cu aprobarea de către consiliul orășenesc a deciziei de fondare a Gărzii Populare.