CECE nr. 43 Cahul a aprobat lista secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ.

Astfel, pe 18 ianuarie CECE aprobă 29 de secții de votare, hotarele secțiilor dar și sediile acestora, după cum urmează:

Denumirea secţiei de votare

Nr.
secţiei 
de votare

Hotarele secţiei de votare

Adresa sediului secţiei de votare,
date de contact

Cahul

43/1

bd.Victoriei nr.1a-1g şi nr.2-2v;  str. 31 August nr.1-11 şi nr.2-4g; str. 9 Mai în întregime; str. A.Puşkin nr.1-7;  str.Alexandru Tecuci în întregime; str. A.Mateevici nr.1-25, 25a şi  nr.2-6v; str. A.Șciusev nr.1-7b și nr.2-18; str. B.P.Hasdeu nr.1-5v şi nr.2-8j; str. Călăraşilor în întregime; str. C.Negruzzi nr.1-5 şi nr.2-4; str. Doctor Petrea Cazacu în întregime; str. Florilor în întregime; str. Gura Frumoasei în întregime; str. Ioan Vodă cel Cumplit în întregime;  str. Ion Creangă în întregime; str. Ion Luca Caragiale nr.1-13 şi nr.2-4a; str. Lăutarilor în întregime; str. Lev Tolstoi în întregime; str. Mărăşeşti în întregime; str. M.Eminescu nr.2-42; str. Mirceşti în întregime; str. Muşeţel în întregime; str. Nufărul Alb în întregime;  str. Pescarilor  în întregime; str. Simion Murafa în întregime; str. Şoseaua Prieteniei în întregime; str. Ştefan cel Mare nr.1-11 şi nr.2-18; str. Stejarilor în întregime; str. Tineretului nr.1-13v şi nr.2a; Pichetul de Grăniceri

Liceul teoretic „P.Rumeanţev",
str.31 August, 7
tel.
(0299)20739

Cahul

43/2

bd. Victoriei nr. 15 şi nr.4a-18;  pr. Republicii nr.17a-31a şi nr.22-32a; str. 31 August nr.25a-27e, nr.12i-18; str. A.Puşkin nr.9-65 şi nr.2-112;  str. A.Mateevici nr.35i-37, nr.16a-32a; A.Șciusev nr.9a-15g şi nr.20-58; str. B.P.Hasdeu nr.7-17 şi nr.10a-18g; str.F.Seliviorstov (Horelor) nr.11-23 şi nr.18a-20, 20/1; str. I.L.Caragiale nr. 18a-18g; str. I.Neculce nr.21-25;  str. Libertăţii nr.51-59 şi nr.30-34;  str. Matei Basarab nr.27 și nr.26a, 26-28; str. M.Eminescu nr.43g-51; str. M.Frunze nr.55-67 şi nr.58-64; str. Mircea cel Bătrîn nr.31-35 şi nr.26-30; str.Ovidiu în întregime; str. Salcîmilor în întregime; str.Ştefan cel Mare nr.29a-31; nr.36-54/1; str. Tineretului nr.25-25e; str.V.Stroescu nr.33a-49.

Palatul de cultură,
bd.Victoriei, 18
tel: (0299) 20604

Cahul

43/3

bd. Victoriei nr.3-11;  str.31 August nr.13a-23i și nr.4d-12g; str. A.Mateevici nr.27-35j şi nr.8a-14e; str.F.Seliviorstov (Horelor) nr.16-16g; str. I.L.Caragiale nr.14-16; str. Libertăţii nr. 28 și nr.49a-49g; str. M.Eminescu nr.39-43; str. M.Frunze nr.45-53v şi nr.52a-56; str. Mircea cel Bătrîn nr.27-29v; str. Ştefan cel Mare nr.25-29 şi nr.20-34; str. Tineretului nr.10; nr.23; 23a; 23b; str. V.Stroescu nr. 38-52.

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu", Piaţa Independenței,1,
tel. (0299)32530

Cahul

43/4

pr. Republicii  nr.1-15/7 şi nr.2-18; str. A.Donici nr.1-31 şi nr.2-30; str. Bălţilor  în întregime; C.Negruzzi nr.7-51, 2a-2b şi nr.14-24; str. F.Seliviorstov (Horelor) nr. 1-9d şi nr.12a-14; str. I.L.Caragiale nr.25-35 şi nr.6a-12; str. M.Eminescu nr.1-37; str-la M.Eminescu  în întregime; str. M.Frunze nr.32-50; str.  Mioriţei în întregime; str. Mircea cel Bătrîn nr.1-25 şi nr.2-24; str. Mitropolit Dosoftei nr.1a, 2-4; str.Ştefan cel Mare nr.13-23; str. Strada Veche nr.1-31 și nr.2-40; str. Tineretului nr.15a-17g şi nr.4, 6a, 6b/1, 6b/2, 8, 10/1; str. Tîrgul Vechi nr.1, 1a-11 şi nr.2-6; str. Valea Prutului în întregime; str. Vasile Alecsandri nr.45-83 şi nr.2-112; str.  Zamfir Arbore în întregime.

Liceul teoretic „D.Cantemir",
str. I.L.Caragiale, 33,
tel: (0299)32283

Cahul

43/5

str.A.Donici nr.33-95 şi nr.32 a, 32-58; str.C.Negruzzi nr.53-113 şi nr.26-60; str.I.L.Caragiale nr.37-77 şi nr.20a-32; str.Ion Neculce nr.1-19 şi nr.2-18; str.Libertăţii nr.1-47 şi nr.2-26; str.Matei Basarab nr.1-19 şi nr.2-24; str.M.Frunze nr.1-43 şi nr.2-30; str.Mitropolit Dosoftei nr. 3-7, nr.6; str.Naumov în întregime; str.Nicolae Bălcescu nr.2-30; str.Ştefan cel Mare nr.33-41; str.Strada Veche nr.33, 33a-55 şi nr.42-68; str.Tineretului nr.27-47 şi nr.18-26; str.Tîrgul Vechi nr.13-69 şi nr.8-56;  str.Vasile Alecsandri nr.1-43; str.V.Stroescu nr.1-31 şi nr.2-36; str.V.Docuceaev în întregime. Nicolae Bălcescu nr. 1, 1a-17a;

Centrul de creaţie al copiilor „Mioriţa",
str.I.Neculce, 6,
tel: (0299)20589

Cahul

43/6

str.Alexandru Ioan Cuza în întregime; str.A.Mateevici  nr.39-99 şi nr.34-104 şi 104/1; str.Ciprian Porumbescu în întregime; str.C.Negruzzi nr.115-141 şi nr.62- pînă la sfîrşitul străzii; str.Fîntânilor în întregime;  str.I.L.Caragiale nr.79-93 şi nr.34-48; str.Izvoarelor  nr.10 – pînă la sfîrşitul străzii şi de la nr.21- sfărşitul străzii; str.Dumitru Milev  nr.2-66; str. Boris Glavan în întrgime; str. Strada Veche nr.57-117 și nr.68a – 126; str. Chiliei nr.7 - pînă la sfîrşitul străzii; str. Dumbrava Roșie nr.11- sfîrşitul străzii și nr.14-sfîrşitul străzii; str. Mihail Crasnov nr. 13- sfîrşitul străzii și nr.8 pînă la sfîrşitul străzii; str.M.Koţiubinschi nr.13-pînă la sfîrşitul străzii și nr.16- pînă la sfîrşitul străzii; str.C.Stamati nr.19- sfîrşitul străzii şi de la 20 – sfîrşitul străzii; str. Ion Soltîs nr.18-24; str.Orheiului în întregime; str.Ştefan cel Mare nr.43-109 și nr.56-112; str.Tineretului nr.28-36 şi nr.49-57; str.Tîrgul Vechi nr.71-111 şi 58, 58a-58b

Liceul teoretic „M.Eminescu",
str.C.Negruzzi, 117,
tel: (0299)44820

Cahul

43/7

str.A.Mateevici nr. 101 pînă la sfîrşitul străzii; şi nr.106- pînă la sfîrşitul străzii; str.I.Spirin  nr.94- pînă la sfîrşitul străzii; str.Plugarilor în întregime; str.Ştefan cel Mare nr.111- pînă la sfîrşitul străzii  şi 114 - pînă la sfîrşitul străzii; str.Strada Veche nr.121- pînă la sfîrşitul străzii, nr.128 pînă la sfîrşitul străzii; str.Viilor în întregime;

Şcoala profesională nr.2, str.Ştefan cel Mare, 127,
tel: (0299)34903

Cahul

43/8

str.A.Lipcan în  întregime; str.Chiliei  nr.1-5 și nr.2-2a; str.C.Stamati
nr. 1-17 și nr.2-18; str. Dorobanților în  întregime; str.Dumbrava Roşie nr.1-9 și nr.2-10; str.Dumitru Milev nr.1-59; str.Gh.Asachi în întregime; str.Hristo Botev în întregime; str.Ion Soltîs nr.2-16; str.I.Spirin nr.1- pînă la sfîrşitul străzii, 92 şi nr.2-86; str.Izvoarelor nr.1-19 şi nr.2-8; str.M.Crasnov nr.1-11 şi nr.2-6; str.M.Kogălniceanu în  întregime;
str.M.Koţiubinschi nr.1-11 şi nr.2-14;
str.Profesor Dimitriu în  întregime;
str.Profesor Ostaşcu în  întregime;
str.Vişinilor în  întregime.

SA. „Agromontaj”,
str.I.Spirin, 88,
tel: (0299) 35286

Cahul

43/9

str.G.Coşbuc în întregime; str.Independenţei în întregime; str.Livezilor  în întregime; str.Nicolae Milescu-Spătaru în întregime; str.P.Movilă în întregime; str.Şoseaua Şcheia în întregime.

SA „Prut",
str.G.Coşbuc, nr.1,
tel: (0299)92336

Cahul

43/10

str.M.Viteazul nr.1-55 şi nr.2-4; str.Sanatoriului în întregime; Prospectul Republicii nr.33

Sectorul de exploatare a drumurilor,
str.M.Viteazul, 25
tel. (0299)43494

Cahul

43/11

pr.Republicii nr.30-44; str.Alecu Russo în întregime; str.Barbu Lăutaru în întregime; str.Dacilor în întregime; str.Doinelor nr.1-23; str.Eroilor în întregime; str.Ilia Repin nr.1-3 şi nr.2; str.Maria Cibotari nr.1 şi nr.2-4; str-la M.Viteazul nr.1a, nr.1b, nr.2b; str.Mihail Şolohov în întregime; str.Păcii nr.1 şi nr.2-8; str.Piotr Rumeanţev  în întregime; str.Şoseaua Griviţei nr.1-17 şi nr.2-12; str.Teodor Nencev nr.1-81 și nr.28-70; str.Trandafirilor nr.1-5 şi nr.2-16a; str.Unirii în întregime; str.Valea Rece în întregime; str.Vlad Ţepeş în întregime.

Liceul teoretic „S.Rahmaninov", str.Păcii, 6,
 tel: (0299)40319

Cahul

43/12

str.Amintirilor în întregime; str.Doinelor nr.2-54;  str.Dragoş Vodă în întregime; str.Dunării nr.1-31 şi nr.2-62; str.Fraţii Jderi în întregime; str.Garoafelor în întregime; str.Ilia Repin nr.5-11 și nr.4-8; str.Maria Cibotari nr.3-7 şi nr.6-8; str.Mărţişorului în întregime; str.Păcii nr.3 şi nr.10-28; str.Şoseaua Griviţei nr.17-29 şi nr.14-32; str.Teodor Nencev nr.2-26; str.Trandafirilor  nr.7-21 și nr.18-28; str.Vasile Lupu în întregime. Brigada Infanterie Motorizată „Dacia”

Colegiul “Iulia Haşdeu”
str.Dunării, 34,
tel: (0299)41530 41530

Cahul

43/13

Aeroport în întregime; str.A.Plămădeală în întregime; str.A.Lupan  în întregime; str.Bujor în întregime; str.Cetatea  Albă în întregime; str.Constituţiei în întregime; str.D.Cantemir în întregime; str-la Grigore Ureche în întregime; str.Haiducilor în întregime; str. Mănăstirea Căpriana în întregime;  str.Mestecenilor în întregime;  str.M.Sadoveanu în întregime; str.Miron Costin în întregime; str.Nicolae Gribov în întregime; str.Nucilor în întregime; str.Sfatul Ţării în întregime; str.Toma Ciorbă în întregime.

Staţiunea balneară „Nufărul Alb",
str.Nucilor,1
tel.
(0299)28773 28773

Cahul

43/14

Satul Cotihana

Gimnaziul „M.Kogălniceanu”
tel. (0299)53613

Alexandru  Ioan Cuza

43/15

Str.Mioriţa (familia Chîrchelan Nicolae) – str.31 August – partea dreaptă

Grădiniţa de copii nr.1 din s.A.I.Cuza,
tel. (0299)53348

Alexandru  Ioan Cuza

43/16

str.31 August (partea stîngă) – str.Ioan Vodă cel Cumplit

Casa de cultură,
tel. (0299)53395

Brânza

43/17

Satul Brânza

Liceul teoretic „Academician Ion Bostan”,
tel. (0299)36347

Câşliţa-Prut

43/18

Satul Câşliţa-Prut

Casa de Cultură,
tel. (0299)39305

Colibaşi

43/19

Partea de nord a satului inclusiv: str.Libertăţii de la nr.2 – 147 (cet.Eremia Petru) până la terminarea străzii în partea de nord a satului;

str.Al.Mateevici de la nr.196 (cet.Florea Ecaterina) până la terminarea străzii în partea de nord a satului;

str.Ştefan cel Mare de la nr.134 (Florea Dumitru) până la terminarea străzii în partea de nord a satului;

str.Prietenia; str.Tineretului; str.Traian; str.Viilor; str.Nucilor; str.D.Cantemir; str.Liniştită; str.Gh.Asachi; str.Alexandru cel Bun; str.Zaichin; str.Alba Iulia; str.Trandafirilor; str.Bănulescu-Bodoni; str.Ion Creangă; str.Florilor; str.Frunze; str.Bisericii.

s.Colibaşi

Casa de cultură,
tel.(0299)62291

Colibaşi

43/20

Partea de sud a satului inclusiv:

str.Libertăţii de la nr.1 (cet.Caramerli Savelie) până la nr.163 (cet.Cojan Ion),

str.Alexei Mateevici de la nr.1 (cet.Tricolici Nicolae) până la nr.75 (cet.Nichita Petru),

str.Ştefan cel Mare de la nr.1 (cet.Uzun Petru) până la nr.132 (cet.Maranda Gheorghe),

str.Grădinarilor, str.Caişilor, str.Fraţii Timofei, str.Recea, str.C.Negruzzi, str.1 Mai, str.V.Alecsandri,  str.Prutului, str.Crasnov, str.Grănicerilor, str.Horelor, str.Benzinăriei.

Liceul teoretic „V.Alecsandri", din s.Colibaşi
tel.(0299)62879

Crihana Veche

43/21

str. Bucuriei; str. Victoriei; str.  Haiducilor; str. Renaşterii; str. Meşterul Manole; str. Păcii; str. Decebal; str. Vîlcelele; str. Valea Florii; str. Izvoarelor; str. Gîrlei; str. Veche; str. Dunării; str. Maria Cebotaru; str.Vişinilor; str.Mioriţa; str.Matei Basarab; str. George Enescu; str. Teodor Tiron; str. Teilor; str. Viilor; str. Maria Drăgan; str. Dragomirna; str. Horelor; str. Salcîmilor; str. Primăvara; str. 31 August; str. Bisericii; str. Aluniş; str. Ciprian Porumbescu; str. Ciocîrliei; str. Putnei; str. Cişmelei; str. Ioan Vodă cel Cumplit; str.  Valea Rece; str. Stejarilor; str. Fîntînilor; Strada Centrală a satului „Mihai Eminescu” (cet. Tudorachi Ana– cet. Cudlenco Adrian), cu populaţia din acest sector, cît şi  populaţia din sectorul Colegiului Industrial Pedagogic înscrisă pe adresele:
Case individuale de locuit la sol:
str. Garoafelor – nr. 1-15;
str. Sportivilor - nr.2; 4; 6; 8; 10; 12;
str. Livezilor – nr.1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19;
str. Florilor – nr.1-12;
str. Nouă – nr.2; 4; 6; 8; 10; 12;
str. Prieteniei – nr. 1-13;
str. Dunării – nr. 8; 10; 12; 14;16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30;
str. Griviţei – nr.27; nr.29.
Blocuri cu apartamente de locuit:
str. Garoafelor – bloc nr. 16; bloc nr. 18; bloc nr. 19; bloc nr. 20; bloc nr. 21; bloc nr. 23; bloc nr. 26;
str. Păcii - bloc nr. 26; bloc nr. 28.

Casa de cultură,
tel. (0299)72081

Crihana Veche

43/22

str. Manolescu, str. Constantin Negruzzi; str.  Unirii; str. Ion Creangă; str. Vasile Alecsandri; str. Moldoviţa; str.  Maria Tănase; str. Tineretului; str. Doinelor; str. Ştefan cel Mare; str. Republicii; str.  Dmitrie Cantemir; str.  Pescarilor; str. Lunca Prutului; str. Vîlcova; str. Nuferilor; str. Pădurii; Strada Centrală a satului „Mihai Eminescu” (începînd cu cet.Olteanu Maria - finalizînd cu cet. Lungu Elena, inclusiv).

Liceul teoretic „Mihai Eminecu”,
tel. (0299)72216

Giurgiuleşti

43/23

Satul Giurgiuleşti

Casa de Cultură a s.Giurgiulesti
tel. (0299)68234

Manta

43/24

Satul Manta

Primăria com.Manta,
tel. (0299)77452

Paşcani

43/25

Satul Paşcani

Gimnaziul „N.Stănescu” s.Paşcani,
tel. (0299)57798

Slobozia Mare

43/26

str.Nuferilor, str. Ion Creangă, Uliţa Mare - până la cet.Sas Ion (partea de nord a satului), str.Cireşilor, str.Nicolae Trifan, str.Cosmonauţilor, str.Tineretului, str.31 August - pînă la cet.Hariton Nadejda (partea de nord a satului), str.Unirii, str.Ştefan cel Mare - până la cet.Dragan Valeriu (partea de nord a satului), str.Plugarilor, str.Vasile Pocoi, str.Independenţei - până la cet.Saghin Valeriu (partea de nord a satului), str.Livezilor, str.M.Eminescu, str.M.Viteazul.

Gimnaziul „Alecu Mare",
tel. (0299)61450

Slobozia Mare

43/27

Uliţa Mare - începând de la cet.Şandra Ecaterina (partea de sud a statului), str. Fraţii Brescan, str.Barbu Lăutaru, str.Sărăieni, str.Vierilor, str.Sportivilor,  str.Plopilor, str.Grădinilor, str.Frunze, str.Fântânilor, str.Prieteniei, str.Staicu, str.Sfatul Ţării, str. Mioriţa, str. Luceafărul, str.Izvoarelor, str.Ştefan cel Mare - începând cu cet. Caragherghi Mihail (partea de sud a satului), str.Ciocârliei, str.Mircea cel Bătrân,  str.Florilor, str.31 August - începând cu cet. Nedelciu Petru (partea de sud a satului), str. Independenţei - începând cu cet.Covalgiu Elena (partea de sud a satului), str.Tatarca Nouă, str.Trandafirilor.

Liceul teoretic „M.Eminescu",
tel. (0299)61343

Vadul lui Isac

43/28

Satul Vadul lui Isac

Gimnaziul „M. Sadoveanu”,
tel. (0299)38217

(0299)38238

Văleni

43/29

Satul Văleni

Gi1mnaziul „Ştefan cel Mare" din s.Văleni,
tel. (0299)63222