Întreprinderile micro și mici din raionul Cahul au posibilitatea de a participa în cadrul Parteneriatului Local de Ocupare (LEP) din Raionul Cahul având posibilitatea de a atrage fonduri și subvenții pentru angajați.

Modul de implicare a întreprinderilor micro și mici este acțiunea 1 a proiectului: „Generarea de locuri de muncă prin accesul la oportunități de finanțare pentru antreprenorii micro și mici”, implementată de către Asociația de Economii și Împrumut (AEÎ) "Făguraș Vadul lui Isac".

Pentru aceasta, antreprenorii urmează să se înregistreze în program prin intermediul poștei electronice: faguras@aei.md sau la numărul de telefon 067560217, Larisa Coteț.

În cadrul proeictului circa 50 de întreprinderi din raionul Cahul urmează să beneficieze de servicii de instruire și consultanță antreprenorială pentru a-și extinde afacerile într-o perioadă de 6 luni. 

Pe parcursul perioadei de instruire, fiecare întreprindere beneficiară va elabora câte un plan de afacere. O comise de evaluare va selecta cele mai bune 15 planuri de afaceri care vor fi transferate în etapa următoare a Acțiunii.

În baza planurilor de afacere vor fi acordate împrumuturi unice de până la 5 mii USD celor 15 întreprinderi selectate. Împrumuturile vor fi combinate cu o componenta de subvenție, condiționată de angajarea și instruirea la locul de muncă a persoanelor cu statut de șomer, cu calificare joasă și care provin din grupuri sociale vulnerabile, înregistrate la STO Cahul.

Toate întreprinderile selectate, vor angaja persoane din grupurile vulnerabile, șomeri înregistrați la STO Cahul. Pentru fiecare persoană nou angajată și instruită la locul de muncă, întreprinderea va primi subvenții timp de trei luni ce alcătuiesc per total 11100 lei, în baza unei solicitări depuse la AEI Făguraș Vadul lui Isac.

Acțiunea  „Generarea de locuri de muncă prin accesul la oportunități de finanțare pentru antreprenorii micro și mici”, este implementată de către Asociația de Economii și Împrumut (AEÎ) "Făguraș Vadul lui Isac" în cadrul Parteneriatului Local de Ocupare (LEP) din raionul Cahul, un proiect pilot al Organizației Internaționale a Muncii.