Ședința ordinară a Consiliului raional Cahul va începe de la ora 10:00 și va avea loc în sala de ședințe etajul II a Consiliului raional Cahul.

Proiectul ordinii de zi include 23 de chestiuni, printre cele mai importante fiind: audierea raportului de activitate a Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional Cahul în anul 2017 și a raportului privind mersul îndeplinirii Planului de acţiuni pentru anul 2017 întru implementarea Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pe anii 2017-2020.

Totodată, aleșii locali vor aproba raportul privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2017, dar și vor efectua modificări la bugetul raional pentru anul curent.

Proiectul ordinii de zi îl puteți accesa aici.

Precizăm că ședințele Consiliului raional Cahul cât și a comisiilor de specialitate sunt publice, iar la acestea pot participa toți doritorii.