În cadrul ședinței care va demara la ora 10:00, aleșii locali vor discuta cele 29 de subiecte de pe ordinea de zi.

Printre cele mai importante subiecte sunt utilizarea fondului de rezervă și a soldului disponibil la 01.01.2019, dar și majorarea bugetului municipal pentru anul 2019.

Totodată, consilierii municipal urmează să decidă scoaterea la licitaţie publică pentru vânzare-cumpărare a utilajului pentru împrăştierea materialului antiderapant, proprietatea publică a Primăriei municipiului Cahul, dar și a unui excavator proprietatea ÎM GCL Cahul.

De asemenea, consiliul municipal urmează să decidă asupra unor chestiuni ce vizează nemijlocit proiectarea, construcția, reconstrucția anumitor obiecte, dar și să aprobe regulile de întreținere a câinilor în rața municipiului Cahul.

Proiectele de decizii pot fi accesate aici.

Potrivit legislației naționale, ședințele Consiliului municipal Cahul sunt publice, la acestea pot participa toți doritorii.