Ședința va avea loc cu începere de la ora 14:00, în sala de ședințe a Primăriei or. Cahul, etajul IV.

Proiectul ordinii de zi cuprinde 28 de chestiuni. Printre cele mai importante sunt proiectele de decizii privind corelarea bugetului orașului Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017; cu privire la utilizarea soldului disponibil la 01.01.2017 şi efectuarea cheltuielilor publice și cu privire la utilizare fondului de rezervă a bugetului orașului.

Proiectele de decizii pot fi accesate aici.

Potrivit legislației naționale, ședințele Consiliului orășenesc sunt publice și la acestea pot participa toți doritorii.