O dispoziție în acest sens a primarului municipiului Cahul a fost semnată pe 19 octombrie, ședința urmând să aibă loc pe 25 octombrie cu începere de la ora 10:00.

Consilierii municipali urmează să discute cele 22 de proiecte de decizii de pe ordinea de zi, printre cele mai importante fiind: înregistrarea patrimoniului proprietate a unității administrativ-teritoriale Cahul; inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică; scoaterea la licitaţie şi concurs pentru vânzare-cumpărare şi dare în locaţiune a terenului.

Totodată, aleșii locali urmează să aprobe elaborarea planului urbanistic de detaliu pentru proiectarea şi construcţia blocurilor locative; autorizarea executării lucrărilor de amenajare a terenului public și tăierea şi curăţirea arborilor.

Precizăm că potrivit legislației ședințele Consiliului Municipal Cahul sunt publice, la acestea pot participa toți doritorii.

Proiectul ordinii de zi și proiectele de decizii, o dată ce vor fi publicate, le veți putea accesa aici.