Acest subiect a fost discutat în cadrul unei mesei rotunde și a lansării proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială din Republica Moldova”.

Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Guvernul Suediei, prin intermediul Fundației Est Europene, implementat de către AO AZI. Scopul proiectului: Facilitarea incluziunii socio-profesionale a persoanelor cu dizabilități din regiunea de Sud al Republicii Moldova prin implementarea modelului Angajare Asistată la nivel regional.

La masa rotundă au participat reprezentanții autorităților publice locale  din raioanele Cahul și Cantemir dar și potențiali beneficiari ai proiectului.

„Noi prin acest proiect vrem să obținem un serviciu nou oferit persoanelor cu dizabilități și anume angajarea asistată. Persoana cu dizabilități are dreptul la muncă, dar nu poate să și-l exercite din motivul unei anumite nevoi speciale. Acest serviciu va da posibilitatea unu număr mare de persoane cu dizabilități să-și exercite dreptul la muncă. Acest serviciu va fi dezvoltat în raionul Cahul și Cantemir. Sperăm să avem un rezultat foarte bun ca atât persoanele cu dizabilități, dar și angajatorii să fie deschiși spre a accepta aceste persoane” ne-a declarat Tatiana Seredenco, directoarea de proiect.

De asemenea, doamna Seredenco a menționat că:  „Cu cât mai multe persoane cu dizabilitați vor fi implicate în câmpul muncii, cu atât statul va plăti mai puține alocații, ajutoare, și invers -  persoana cu dizabilități va contribui la dezvoltarea statului”.

În raionul Cahul din cei peste 4 mii de persoane cu nevoi speciale doar 28 sunt încadrate în câmpul muncii, iar obiectivele acestui proiect vizează fortificarea capacităților a 40 de persoane , reprezentanți AOFM, APL, din rnl. Cahul şi Cantemir pentru a fi instruiți și pregătiți pentru procesul de Angajare Asistată pentru persoanele cu dizabilități.  Totodată, organizația își propune să încurajeze  20 de angajatori din rnl. Cahul şi Cantemir pentru a promova angajarea persoanelor cu dizabilități.

Parteneri în cadrul proiectului sunt  AO Motivație, Consiliul Raional Cahul , Consiliul Raional Cantemir, AOFM Cahul, AOFM Cantemir și Inspecția Teritorială de Muncă Cahul.

Vlad Cășuneanu, vicepreședintele  raionului Cahul are un grad de dizabilitate și cunoaște problemele cu care se confruntă persoanele din acest grup: „Nu m-a ajutat nimeni să ajung la aceasta funcție, am muncit eu cum  am putut, am făcut studiile, am căutat singur locuri de muncă și nu am primit niciodată nici un refuz. Sunt persoane care nu au acest har, nu au făcut studiile necesare, nu au avut posibilitățile sau ajutorul rudelor. Acest proiect este foarte important”.

Totodată, vicepreședintele raionului Cahul a menționat că există legi care angajatorii să-și creeze rampe pentru persoanele care au nevoie de ele, dar în raza orașului și a raionului, la unele instituții publice acestea ori lipsesc ori sunt create de fărmă, pentru a pune o bifă.

„ Angajarea persoanelor cu dizabilități este o problemă la noi in societate. Din discuții cu angajatorii -  ei nu sunt informați, nu îi cunosc și nu acceptă aceste persoane, îi țin la distanță. Noi vrem în continuare să mergem la angajatori, să îi informăm, sa îi motivăm, să angajeze persoane cu nevoi speciale pentru un singur fapt – au doar de câștigat” ne-a declarat Pavel Groza, Șef Inspecția Teritorială de Muncă Cahul.

Asociația Obștească AZI Cahul va prelua modelul Angajare Asistată care este aplicat în statele membre ale Uniunii Europene și, deja de 5 ani, acest model este implementat cu succes și în Republica Moldova de către Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova.

„AOFM Cahul începând cu data de 10 februarie va implementa Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, unde sunt preconizate câteva articole anume ce vizează persoanele cu nevoi speciale. Noi întru totul susținem aceasta inițiativă la nivel național și la nivel local. Am dori ca și angajatorii să fie foarte receptivi anume acum, ca să fie implementată noua lege” ne-a comunicat Eugenia Sarsaman, Șefa Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Cahul.

Prezentă la eveniment, viceprimara municipiului Cahul, Tatiana Romaniuc, ne-a declarat că în cadrul structurilor primăriei Cahul activează e ceva timp și persoane cu  nevoi speciale.

„Persoanele cu dizabilități sunt parte componentă a societății noastre. Sunt cetățenii acestei țări și au aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova. Consider foarte importantă abordarea acestei probleme. Este ceva firesc, să muncească daca doresc, este de datoria noastră să-i susținem și să-i încurajăm” a declarat doamna Romaniuc.

Activitățile propuse de AO “AZI” sunt orientate în două direcții principale:

1. Instruirea si pregătirea specialiștilor AOFM și APL care vor fi instruiți în procesul / metodologie ,,Angajare Asistată” pentru a susține persoane cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă; inclusiv beneficiari direcți Persoane cu dizabilități.

2. Sensibilizarea si motivarea angajatori care se confruntă mereu cu insuficiența cadrelor și angajarea persoanelor cu dizabilități ar putea fi soluția optimă pentru suplinirea forței de muncă.