Astăzi, Parlamentul a votat în a doua lectură modificările la Legea privind administrația publică locală.

Potrivit tv8.md, viceprimarii vor fi aleși și eliberați din funcție la propunerea primarului, prin decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie va fi exclus de pe ordinea de zi la două ședințe consecutive de către consiliu sau nu întrunește numărul necesar de voturi la două ședințe consecutive, primarul va numi sau elibera din funcție viceprimarul prin dispoziție, care se aduce la cunoștința consiliului.

„Este extrem de important ca anume primarul să dețină un rol decisiv în procesul de selectare și numire în această funcție a persoanelor care se potrivesc viziunilor primarului și corespund cerințelor profesionale înaintate de el. În caz contrar, instituția de viceprimar se transformă în una formală, generatoare de conflicte și fără a contribui la eficiența actului guvernamental la nivel local”, se precizează în nota informativă a proiectului.

Menționăm că în mandatul actual al consiliului municipal Cahul, nu au fost numiți în funcție nici un viceprimar.În mandatul anilor 2011-2015, primarul or. Cahul avea 3 adjuncți.

De asemenea, modificările legislative prevăd și faptul că în funcția de vicepreședinte va putea fi aleasă orice persoană, inclusiv din rândul consilierilor.

Președinții de raioane vor fi aleși în viitor doar din rândul consilierilor.

„Conform prevederilor actuale, în calitate de președinte al raionului, efectiv poate fi aleasă o persoană care să nu fie ales local și care să nu fi participat în campanie electorală, adică să nu dispună de reprezentativitate acordată de colectivitatea locală”, menționează autorii inițiativei legislative.