Primăria Cahul anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al ÎM „Piaţa Centrală” Cahul.

Genul de activitate al ÎM „Piaţa Centrală” Cahul prestarea serviciilor cu plată agenţilor economici şi persoanelor fizice pentru vânzarea, păstrarea produselor agroalimentare şi mărfurilor de larg consum.

Cerinţe faţă de candidat

Candidatul la funcţia de administrator  al Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul va întruni următoarele cerinţe:

1) deţine cetăţenia R. Moldova şi domiciliul stabilit în R. Moldova;

2)  cunoaşte limba de stat scris şi vorbit;

3)  deţine studii superioare în unul din domeniile: economic, juridic;

4)  are experienţă de a conduce întreprinderi (abilităţi manageriale);

5)  nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

6)  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

7)  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

8) nu este condamnată, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Atribuţii


1. Administratorul reprezintă organul executiv și acţionează în problemele ce ţin de competenţa sa pe baza principiului de conducere unipersonală;

2. Administratorul asigură executarea deciziilor Fondatorului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și Statutul Întreprinderii;

3. Administratorul conduce activitatea curentă a Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul, va gestiona şi va asigura funcţionarea eficientă a întreprinderii.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

1)  scrisoare de intenţie;

2)  formular de participare (CV-ul) se anexează;

3)  copia buletinului de identitate;

4)  copia diplomei de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

5)  copia carnetului de muncă;

6)  viziunea asupra viitoarei activităţi în calitate de administrator (nu mai mult de 4 pag.);

7)  cazier judiciar . 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul limită la care poate fi depus Dosarul de concurs este:

5 martie 2020, ora 16:00  

Locul depunerii dosarului şi desfăşurării concursului:

Depunerea Dosarului de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei  municipiului  Cahul, birou 305.

Telefon de contact: 0299- 2-29-19; 

e-mail: primariacahul@gmail.com

Adresa poştală: MD 2909, municipiul Cahul, Piaţa Independenţei, nr.6.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de administrator al Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul,  va fi desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei respective

FORMULARUL DE APLICARE POATE FI VIZUALIZAT APĂSÎND CLICK AICI.

Mai multe detalii despre concurs și termenii de referință le vedeți aici.


Sperăm că v-a plăcut știrea! Ziuadeazi.md este singura sursă independentă de știri din Cahul care încearcă zilnic să vă informeze despre ceea ce se întâmplă aici, la Cahul. Susține echipa ziuadeazi.md. Contribuția voastră lunara ne-ar ajuta să ne extindem și să oferim conținut informativ de calitate din și despre Cahul. Vă mulțumim!.