Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul anunță despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor candidaților la postul de rector până la data de 15 iunie 2020, ora 16.00.


Prelungirea termenului este efectuată în conformitate cu pct. 1 din Anexă la Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, pct. 27 din Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 aprobată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică și conducându-se de prevederile art. 104 alin. (1) lit. f) al Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014,

Pot fi aleși în postul de rector candidații care dețin titluri științifice şi/sau științifico-didactice, şi au experiență de cel puțin 5 ani în învățământul superior şi cercetare.

Rectorul USC este ales de către Adunarea generală a personalului titular științifico-didactic, științific şi didactic, şi a reprezentanților studenților în Senat şi în Consiliile facultăților, cu votul majorității.


Candidații la postul de rector depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul, care va conține obligatoriu următoarele: a) scrisoarea de intenție; b) curriculum vitae (format Europass) cu fotografia color a candidatului; c) copia buletinului de identitate; d) copiile actelor de studii cu suplimentele/anexele la acestea, diplomelor referitoare la titlurile științifice şi științifico-didactice; e) copiile carnetului de muncă și a certificatelor de calificare/ perfecționare/ formare sau, după caz, documente doveditoare privind experiența în învățământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi științifică a candidatului; f) programul de activitate; g) declarația pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale, a normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale; h) datele de contact: adresa de domiciliu (inclusiv: țara, codul poștal, localitatea, strada), telefon, fax, e-mail.

Termenul de depunere a dosarelor candidaților la postul de rector al USC

expiră pe 15 iunie 2020, ora 16.00.

Modalități de depunere a dosarelor:

·  La Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul – la  Serviciul Resurse Umane, oficiul 106, blocul de studii nr. 1, Piața Independenței 1, municipiul Cahul, Republica Moldova.

·  Prin poștă, pe adresa: Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Piața Independenței 1, MD-3909, m. Cahul, Republica Moldova, cu mențiunea „CDSI USC, dosar pentru concursul la postul de rector”.

·  Prin e-mail: rectorat@usch.md

Candidatul este responsabil ca dosarul expediat prin poștă, însoțit obligatoriu de avizul de înștiințare, să ajungă la CDSI USC până la data-limită de depunere a dosarului.

Candidatul care a expediat prin e-mail versiunea electronică a dosarului este responsabil ca dosarul cu actele în original, întocmit conform cerințelor expuse, să ajungă la CDSI USC până la data-limită de depunere a dosarului

Detaliile referitoare la actele din dosarul candidatului și modul de alegere a rectorului USC pot fi consultate pe pagina oficială: www.usch.md

Datele de contact a persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Tel: (+373) 299 21592; (+373) 299 22481;

Fax: (+373) 299 24752;

e-mail: rectorat@usch.md


– Spălați-vă mâinile de multe ori;
– Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
– Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile;
– Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți;
– Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât, în cazul, în care va prescrie medicul;
– Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
– Utilizați masca de protecție doar, în cazul, în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
– Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
– Animalele de companie nu transmit coronavirus.