Proiectul de decizie în acest sens urmează să fie discutat de către aleșii locali în cadrul ședinței din 11 octombrie 2018.

„În semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor domnului Dmitrii PARMACLI, doctor habilitat, profesor universitar, laureat al Premiului Național în domeniul științei pe anul 2017, care prin activitatea sa a avut şi continuă să aibă o contribuţie importantă la dezvoltarea şi creşterea prestigiului raionului Cahul la nivel național și internațional prin dezvoltarea științei și cercetării, avînd în vedere demersul și Hotărîrea din 27.04 2018 a Senatului Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul” se spune în preambulul deciziei.

Vezi și alte proiecte de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului raional Cahul

Domnul Dmitrii PARMACLI, doctor habilitat, profesor universitar,  s-a născut la 7 aprilie 1941, în satul  Tvardiţa, r-l Taraclia.  Rezultatele științifice de excepție şi larga recunoaștere națională  şi internațională de care se bucură D. Parmacli au la bază o solidă şi temeinică pregătire.  Domnul Dmitrii PARMACLI este absolvent al Universităţii Agrare de Stat din Moldova promoția 1972. În acelaşi timp este absolvent şi al Institutului Politehnic din Moldova promoția 1963. În anul 1983 obţine titlul științific de  doctor la Institutul de Cercetări Ştiinţifice ale Economiei Agrare, la Moscova, Rusia.  În anul 1996  a urmat un stagiu de specializare în cadrul Universităţii din Omaha, SUA.

Domnul Dmitrii PARMACLI şi-a început cariera științifică imediat după absolvirea în anul 1963 a facultății,  la  Institutul Politehnic.  Din anul 1963 pînă în 2002  domnul Dmitrii PARMACLI a deţinut diverse funcţii printre care cea de preşedinte al Consiliului  raional al colhozurilor din Cahul (1978-1986), director executiv al Centrului moldo-american de sprijin al inițiativei private pe lângă Academia de Studii Economice a Moldovei (1996-1998). Începând cu anul 2002 domnul Dmitrii PARMACLI este profesor la Universitatea de Stat din Cahul şi Universitatea de Stat din Comrat. 

Dmitrii Parmacli, prof. univ. dr. hab. este deţinător al mai multor premii şi distincții printre care se enumeră „Meritul Civic” (2011), „Ordinul de Onoare” (1974)  „Ordinul drapelului roşu de muncă” (1977).

Drept recunoştinţă  a excelenţei ştiinţifice şi profesionale a carierei, dl Dmitrii Parmacli este deţinător al titlului de Doctor Honoris Causa a mai multor universități din Moldova, Ucraina și Rusia.

În cei peste 50 de ani de activitate de cercetare şi pedagogie,  dl Dmitrii PARMACLI s-a impus ca unul dintre cei mai competenți cercetători moldoveni în domeniul economiei, abordând cu clarviziune, spirit inovator şi creativitate științifică teme de cercetare, întotdeauna de maximă actualitate şi interes științific din sfera metodologiei cercetării ştiinţifice în economie, în deosebi în sfera economiei agrare. În acest sens a elaborat mai multe recomandări metodice, ghiduri şi materiale didactice etc., este autor al peste  300 de publicaţii (articole şi lucrări științifice publicate în ţară şi străinătate),  dintre care 11 monografii publicate nu doar în Republica Moldova, ci şi în Rusia şi Ucraina. În acelaşi timp 6 manuale şi volume publicate în calitate de autor/coautor, dintre care 4 apărute în străinătate ( Rusia, Kirghizia, Ucraina, Kazahstan).

Dmitrii PARMACLI a fost coordonator şi expert științific în prestigioase grupuri de lucru pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare la nivel național şi internațional, expert evaluator a numeroase planuri de cercetare și proiecte de cercetare-dezvoltare, expert în grupuri de lucru ale unor comisii, membru în echipe de expertizare sau evaluare a cercetării științifice, trainer, consultant.  Este membru în Consiliile științifice ale unor prestigioase institute de cercetare științifică naționale şi internaţionale.

Decizia finală urmează să fie aprobată de către consilierii raionali Cahul.