La 24 aprilie, membrii Consiliului Raional pentru Participare Cahul (CRP) și angajații aparatului președintelui raionului au desfășurat o întâlnire formală pentru a stabili prioritățile pentru perioada următoare.

Rolul CRP Cahul este să implice activ societatea civilă în procesul de luare a deciziilor și să îmbunătățească calitatea actului decizional. Analizând activitățile deja realizate de CRP Cahul, Dna Silvia Strelciuc, director executiv la Centrul CONTACT-Cahul a menționat și provocările acestei conlucrări: expedierea întârziată spre analiză a proiectelor de decizii, rezistența opusă din partea unor funcționari și structuri la propunerile și sugestiile transmise, lipsa de coordonare între activitățile părților, grad redus de transparență a procesului decizional din cauza lipsei posibilităților tehnice de asigurare a transmisiunii online a ședințelor, necesitatea organizării unor ședințe comune pentru discutarea propunerilor la proiectele de decizii mai consistente legate de documente de politici publice ș.a.

Vicepreședintele raionului Domnul Sergiu Drangoi a menționat, că activitatea CPR Cahul are un efect de responsabilizare a consilierilor în luarea deciziilor. În câteva rânduri domnul vicepreședinte a reiterat și deschiderea Consiliului Raional Cahul pentru colaborare mai fructuoasă cu CRP Cahul.

„Suntem fermi convinși că aportul societății civile în asigurarea unui grad sporit de transparență a procesului decizional, poate fi unul colosal. Deseori Cei din administrația publică au viziuni prestabilite asupra unor subiecte, scăpând din vedere unele aspecte foarte importante cum ar fi incluziunea socială și respectarea intereselor persoanelor din grupurile vulnerabile. Acest proiect la general și în special Consiliul Raional pentru Participare Cahul vine să aducă acea viziune nouă în munca de zi cu zi a funcționarilor publici. Chiar dacă mai există niște carențe, suntem siguri că astfel de întâlniri vor face mult mai productivă atât munca noastră cât și implicarea organizațiilor societății civile” ne-a declarat Sergiu Drangoi, Vicepreședintele raionului Cahul.

În cadrul întrevederii membrii CEP si-au expus punctul de vedere asupra modului ce conlucrare pe viitor, dar și forma de intervenție a CRP în procesul decizional.

„CRP Cahul și-a prezentat activitatea desfășurată de la creare și până în prezent. Rolul CRP Cahul este de a contribui la luarea unor decizii corecte. A fost o ședință destul de constructivă. Am simțit o deschidere din partea reprezentanților consiliului raional. Sperăm la o implicare mai activă a societății civile la procesul de luare a deciziilor” ne-a declarat Mihai Cucereanu, președintele Consiliului Raional pentru Participare Cahul.

Reamintim că Consiliul Raional pentru Participare Cahul a fost creat în vara anului  2018 cu scopul de a implica membrii societății civile în procesul de elaborare, aprobare și monitorizare a deciziilor administrației publice locale de nivel II.

Consiliul Raional pentru Participare Cahul este o inițiativă implementată în cadrul proiectului „Inițiativa comună pentru oportunități egale” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și cofinanțat de Suedia. Proiectul are scopul de a îmbunătăți viața celor mai marginalizate grupuri de persoane prin politici publice mai incluzive.