Anual, sute de copii din țara noastră intră în contact direct sau indirect cu sistemul de justiție - fie că sunt victime, martori sau bănuiți că ar fi comis ilegalități.

În toate cazurile invocate este foarte importantă existența unor proceduri de lucru cu aceşti copii - de la discuția purtată de polițistul de sector cu minorul până la prezentarea lui în instanță. Şi pentru că cel mai bine se lucrează într-o atmosferă prietenoasă, UE a decis să se implice la legarea prieteniei dintre polițiştii şi copiii din Moldova.

Fiecare specialist din domeniul justiției, care interacționează cu minorii ce intră în contact cu legea, trebuie să cunoască mai multe aspecte: de la particularitățile de vârstă ale minorului până la metodele şi tehnicile de lucru cu aceştia, atunci când ei sunt intervievați. În acest context, în prezent, circa 200 de polițişti de sector din țară sunt instruiți cum să lucreze cu minorii aflați în contact cu legea. Pe lângă tehnicile specifice de intervievare a minorului, polițiştii învață şi nuanțe psihologice, şi anume, cum să abordeze un copil ce refuză ori se intimidează să discute cu un om al legii.

Mai informați în domeniul drepturilor copilului

Recent, peste 30 de polițişti au urmat un curs de lecții practice la acest subiect. Prin intermediul unor studii de caz, ei au trebuit să facă față unei situații cu implicarea directă a copilului. Şase dintre polițiştii prezenți la training şi-au testat şi abilitățile de formatori, ei urmând să transmită cele învățate colegilor din raionul unde activează.

„Am învățat că atunci când vorbeşte cu un copil, polițistul trebuie să aibă o atitudine mai familiară, chiar dacă uneori minorii au prejudecata că polițistul este rău şi îi va închide. Dar, cu o bună informare, ne va fi mai uşor să aplicăm aspectele practice”, ne-a spus Sergiu Rotaru, polițist la Inspectoratul de Poliție (IP) Ialoveni. La rândul său, Mariana Plăcinta, polițistă la IP Teleneşti a specificat faptul că, într-un interviu cu un copil, polițistul are o răspundere foarte mare, deoarece în funcție de felul în care va formula întrebările, va obține şi răspunsurile de la minor. „Cunoştințele obținute aici îmi vor fi utile şi în domeniul profesional, dar şi ca părinte”, a menționat polițista.

Autoritățile trebuie  să respecte demnitatea minorului

Apropierea dintre copil şi polițist devine mai prietenoasă datorită sprijinului Uniunii Europene. Instruirile angajaților Poliției au loc în cadrul proiectului „Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova”, implementat de către Reprezentanța Fundației „Terre des homes” (Tdh) în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliție.

Potrivit Oliviei Pârțac, coordonatoarea Programului „Justiția pentru copii” în cadrul Fundației „Terre des homes”, pe lângă instruirea polițiştilor, acest proiect include şi alte activități de promovare a drepturilor copiilor. „Cei care intră în contact cu un copil într-o situație excepțională sunt polițistul, asistentul social, reprezentanții APL, iar aceştia trebuie să pună în prim-plan demnitatea personală, nevoile şi drepturile copilului”, a spus experta. Ea a precizat că, în cadrul proiectului, a fost elaborat şi un film informativ cu caracter didactic, intitulat „Justiția pentru Copii”, destinat atât părinților, cât şi copiilor, prin care ei sunt informați despre drepturile şi procedurile pe care trebuie să le urmeze la prima etapă a contactului cu sistemul de justiție.

O altă activitate importantă a vizat elaborarea Ghidului „Copilul în contact cu sistemul de justiție”, destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilități în domeniul protecției copilului, cum ar fi: angajații poliției, asistenții sociali, specialiştii în protecția copilului, profesorii, educatorii, medicii, societatea civilă etc.

Consiliul Europei optează pentru informare

Activitățile proiectului se încadrează în „Liniile directoare pentru justiția prietenoasă copiilor”, adoptate de Consiliul Europei la 30 iunie 2010, potrivit cărora copilul trebuie să beneficieze de protecție începând cu primul său contact cu justiția. La fel, în conformitate cu standardele internaționale, justiția pentru copii are ca sarcină asigurarea, în orice situație, a intereselor copilului, chiar și în cazul privării acestuia de libertate, ca măsură excepțională. Pentru ca Republica Moldova să întrunească aceste standarde, sistemul actual al justiției pentru copii necesită reformare continuă.

În prezent, Guvernul implementează o serie de strategii și programe relevante în domeniul promovării drepturilor omului, al reformării justiției și al statului de drept, care vizează inclusiv justiția prietenoasă copilului. Este vorba de Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, susținută direct din fondurile Uniunii Europene, cu asistența tehnică oferită de către partenerii de dezvoltare.

INSERT

Consiliul Europei:

De la prima lor experienţă în cadrul sistemului de justiţie sau al altei autorităţi

competente (poliţia, serviciul pentru imigrare, serviciul educaţional, social sau de îngrijire a sănătăţii) și pe durata procesului, copiii și părinţii lor trebuie informaţi prompt și adecvat despre drepturile lor. În particular, ei trebuie să fie informaţi despre drepturile specifice pe care le au copiii în ceea ce privește procesele judiciare sau non-judiciare la care pot participa, precum şi despre instrumentele disponibile pentru a remedia posibilele încălcări ale drepturilor lor, inclusiv despre posibilitatea de a înainta recurs, alte acţiuni sau intervenţii judiciare și non-judiciare”.

Lilia Zaharia, Asociaţia Presei Independente

Articol publicat în suplimentul Obiectiv European, editat de Asociaţia Presei Independente. Alte articole la tema integrării europene le puteţi citi la adresa http://api.md/page/ro-obiectiv-european-99

Această publicaţie este posibilă datorită  ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin Asociaţiei Presei Independente (API) şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau Guvernului SUA.

Legenda:

Foto: În zilele de 1-3 iulie, peste 30 de poliţişti au învăţat cum să discute mai bine cu copiii ce intră în contact cu sistemul de justiţie. Autor: Lilia Zaharia