Adunarea Populară a Găgăuziei propune introducerea în Constituţia Republicii Moldova a unei clauze care să prevadă posibilitatea ieşirii Găgăuziei din componenţa ţării.

Acesta lucru ar urma să se întâmple doar în condiţiile în care Republica Moldova îşi va pierde suveranitatea, transmite TVR Moldova.

Iniţiativa este publicată pe pagina Adunării Populare, pentru dezbateri publice. În proiect este prevăzut dreptul Adunării Populare să adopte cadrul legislativ şi normativ local în limita competenţilor sale. La fel, este prevăzută procedura de adoptare de către Parlament a modificărilor în legislaţie cu privire la competenţele Găgăuziei. Astfel, Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei să poată fi schimbată doar cu 3/5 din voturile deputaţilor din Parlament şi doar în baza deciziilor Parlamentului şi ale Adunării Populare, care să coincidă. Totodată, pentru reorganizarea activităţii instituţiilor de stat în Găgăuzia să fie necesar avizul Comitetului Executiv al Găgăuziei.

În cazul în care Republica Moldova îşi va pierde statutul de stat independent, poporul Găgăuziei să aibă dreptul la autodeterminare externă. Totodată, la propunerea părţii găgăuze, Curtea Constituţională trebuie să urmărească constituţionalitatea legilor locale şi deciziilor Adunării Populare a Găgăuziei, precum şi hotărârile Comitetului Executiv al Găgăuziei.

Presa locală scrie că „dreptul Găgăuziei de a decide asupra vectorului extern în cazul în care Republica Moldova îşi pierde independenţa a fost fixat la referendumul care a avut loc în regiune pe 2 februarie 2014”.

Solicitat de IPN, vicepreşedintele Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandr Tarnavschii, a declarat că acest proiect vine ca urmare a unor recomandări ale Comisiei de la Veneţia, făcute încă în 2002. Potrivit lui Alexandr Tarnavschii, de mai mulţi ani în Găgăuzia se discută despre introducerea unor modificări în Constituţie, care să consolideze unele competenţe ale administraţiei regiunii. De câteva luni, sunt colectate propuneri în acest sens, pentru a identifica un compromis la nivel local. Proiectul nu va fi supus deocamdată votului în Adunarea Populară. „Este o discuţie la nivel local, astfel încât deputaţii din Găgăuzia „să se înarmeze” pe viitor cu argumente cu privire la ceea ce Găgăuzia îşi doreşte să fie modificat în Constituţie, dacă se va examina vreodată acest lucru”, a mai spus Alexandr Tarnavschii.