În ziua de 13 iulie 2019, în comuna Lebedenco a avut loc Evenimentul de lansarea a Campaniei de informare și conștientizare a beneficiarilor de servicii AAC din comuna Lebedenco, raionul Cahul.

Campania are loc în cadrul  proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în R. Moldova”

Scopul Campaniei constă încreșterea nivelului de educație și conștientizare privind beneficiile unui serviciu modern de aprovizionare cu apă potabilă și asigurarea durabilității acestuia. Măsurile de informare și publicitate vor fi îndreptate asupra populației comunei Lebedenco, deoarece acest grup țintă este cel care va simți îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apa.


În cadrul evenimentului menționat au fost prezentate următoarele mesaje ale Campaniei:

·  Îmbunătățirea calității serviciilor de furnizare apă;

·  Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației ca urmare a furnizării unor servicii de apă la standarde europene;

·  Îmbunătățirea stării de sănătate a populației datorita reducerii poluării mediului, în special a surselor de apă;

·  Sprijinul financiar nerambursabil din partea Guvernului Elveției acordat Operatorului și locuitorilor comunei Lebedenco și a raionului Cahul.

Totodată, au fostlansate concursurile de eseuri, desene și fotografii și au fost anunțate condițiile de participare la concurs. De asemenea, a fost lansată campania Adoptă o conectare! și condițiile de desfășurare a acesteia.

Prin implementarea acestui proiect, populația comunei Lebedenco va conștientiza impactul apei calitative asupra calității vieții și sănătății, precum și importanța protejării mediului înconjurător.

Comunitatea Lebedenco s-a alăturat proiectului în 2015. Activitățile care se implementează ar trebui să atingă următorii indicatori: crearea accesului la o sursă sigură de apă potabilă pentru 2665 de locuitori din localitățile Lebedenco, Ursoaia, Hutulu; conectarea la serviciul centralizat de alimentare cu apă a aproximativ 860 de gospodării.

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).