Aceasta este valoarea estimativă a contractului pentru servicii de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor din raionul Cahul.

Astfel, Consiliul raional Cahul a anunțat  pe 28 ianuarie 2019 Licitație publică ce vizează acest subiect, iar antreprenori cointeresați pot depune până pe 5 martie pachetul de documente indicat în caietul de sarcini de pe www.cahul.md.

Potrivit caietului de sarcini, termenul de prestare a serviciilor este 6 (șase) luni de la înregistrarea contractului, iar pentru a fi validați, agenții economici trebuie să corespundă unor criterii prestabilite gen existența unei garanții bancare; lichidități sau capital circulant, resurse creditare sau alte mijloace financiare în sumă de 500 mii lei; să demonstreze experiență în domeniul de activitate etc.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi „cel mai mic preț”.

Ofertele urmează să fie redactate în limba de stat, să aibă termen de valabilitate 45 de zile și pot fi depuse electronic.

Precizăm că la ședința trecută a Consiliului raional Cahul, aleșii locali au aprobat limitele alocărilor financiare pentru întreținerea periodici și reparații curente a drumurilor conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2019, în valoare totală de circa 10 mil. lei.

Astfel, sunt prevăzute reparațiile curente și întreținerea a 9 segmente de drum raional, pentru care urmează să fie cheltuiți de la 0,7 la 1,5 mil. lei.  

Menționăm că anul trecut, la 11 septembrie, Consiliul raional Cahul încheie un contract de servicii de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor din r. Cahul, la suma totală de 11,2 mil. lei cu ORIZONTUL-LUX S.A., în urma unei licitații publice la care a fost doar un participant.