Publică un anunț
piatasud.md

Primăria Cahul anunță audieri publice a proiectului bugetului pentru anul 2022

Primăria Cahul anunță audieri publice a proiectului bugetului pentru anul 2022

Primăria municipiului Cahul, organizează luni, 06 decembrie 2021, ora 15.00, în Sala Mare a Palatului de Cultură „N.Botgros”, audieri publice privind proiectul bugetului municipiului Cahul pentru anul 2022.

Veniturile municipiului Cahul pentru anul 2022 sunt estimate la suma de 135770,6 mii lei, înregistrând o creștere față de veniturile aprobate pentru anul 2020 de 12536,6 mii lei.

Cheltuielile publice pentru anul 2022 sunt estimate în mărime de 152778,9 mii lei, soldul bugetar negativ de 17008,3 mii lei va fi acoperit din două surse de finanțare: vânzarea patrimoniului – 7 mln. lei și soldul de mijloace financiare disponibil la 01.01.2022 – 10008,3 mii lei.

Totodată, Primăria Cahul propune un șir de proiecte investiționale care ar putea fi realizate în anul 2022, inclusiv reparații de drumuri, cofinanțări la proiectele de infrastructură care urmează a fi implementate din fonduri externe, inclusiv prin intermediul programului EU4Cahul.

Proiectul bugetului poate fi accesat aici:

1. Nota Informativă buget 2022

2. Tabel 1 – Structura bugetului local conform clasificaţiei economice

3. Tabel 2 – Veniturile bugetului local conform clasificaţiei economice

4. Tabel 3 – Cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale

5. Tabel 4 – Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului or.Cahul

6. Tabel 5 – informatie privind efectivul de personal

7. Tabel 6

8. Cu privire la aprobarea cotelor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

9. Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022 – prima lectură

10. Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022 – două  lectură.

11. Buget 2022 – anexa nr.1 – indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului

12. Buget 2022 – anexa nr.2 – sinteza veniturilor

13. Buget 2022 – anexa nr.3 – resurse și cheltuieli

14. Buget 2022 – anexa nr.4 – nomenclatorul tarifelor pentru servicii contraplată

15. Buget 2022 – anexa nr.5- sinteza veniturilor colectate de către autorităț.,instituț. bugetare, finanțate din bugetul local

16. Buget 2022 – anexa nr.6 – efectivul-limită al statelor de personal

17. Buget 2022 – anexa nr.7 – Regulamentul fondului de rezervă

18.  Buget 2022 – Anexa 8 – sinteza  proiectelor prioritare 

Cetățenii pot veni cu recomandări privind proiectul bugetului pentru anul 2022 până în ziua desfășurării audierilor publice, dar și participa la audieri. Intrarea liberă.

Totodată, audierea publică a bugetului municipal Cahul va fi transmisă live pe pagina de Facebook a www.ziuadeazi.md.

Articole similare