Publică un anunț
piatasud.md

Primăria Cahul anunță concurs pentru funcția de director al Centrului de Creație „Luceafărul” din mun. Cahul

Primăria Cahul anunță concurs pentru funcția de director al Centrului de Creație „Luceafărul” din mun. Cahul

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, care au studii superioare și o vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani. 

Totodată, candidatul, la data depunerii dosarului, nu a împlinit vârsta de 64 de ani. 

De asemenea, candidatul trebuie să cunoască limba română, să fie apt din punct de vedere medical și să nu aibă antecedente penale. 

Candidatul trebuie să cunoască Constituția Republicii Moldova, Legea privind accesul la informații; legea cu privire la petiționare și Codul muncii.  

Data limită de depunere a dosarelor este 5 decembrie 2022, ora 16:30. 

Persoana de contact:

Bînzari Natalia, specialistă principală (serviciul resurse umane)

Primăria mun. Cahul, birou 314.

Telefon de contact: 0299 23655

e-mail: primariacahul@gmail.com

Adresa poștală; R. Moldova, MD 3909, municipiul Cahul, Piața Independenței nr. 6

Dosarele pot fi depuse personal sau prin reprezentant, prin poștă sau prin e-mail. 

Mai multe detalii privind concursul le găsiți aici

Articole similare