Publică un anunț
piatasud.md

Primăria nu se lasă – se propune din nou ajustarea tarifelor la apă și canalizare

Primăria nu se lasă – se propune din nou ajustarea tarifelor la apă și canalizare

Un proiect de decizie în acest sens este propus spre discuție Consilierilor orășenești pentru ședința din 23 februarie curent.

Astfel, în proiectul de decizie, întocmit de doamna Natalia Culeva și coordonat de Primarul orașului, Nicolae Dandiș, se propune menținerea facilității de achitare diferențiată pentru primele trei m3 de apă doar pentru „Consumatorii finali cu gradul I de dizabilitate, familiile cu patru şi mai mulţi copii minori, veteranii războiului al doilea mondial pentru consumul de pînă la 3m3” și „Ceilalţi consumatori din fondul locativ şi consumatorii raportaţi în mod legal la această categorie, consumatorii finali cu gradul I de dizabilitate, familiile cu patru şi mai mulţi copii minori, veteranii războiului al doilea mondial pentru consumul ce depăşeşte 3m3 ”.

Astfel, proiectul de decizie dat, vine să înlocuiască o altă decizie a Consiliului orășenesc Cahuladoptată pe 17 mai 2016, care a fost anulată de instanța de judecată. 

„Este un proiect de decizie ilegal și voi propune să fie scos din ordinea de zi. În 2016 am aprobat o astfel de decizie care a fost abrogată de instanță” ne-a comunicat Vasile Vanțevici, Consilier orășenesc. 

Pe de altă parte Sergiu Rența, președintele Comisiei de specialitate pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil şi protecţia mediului ne-a declarat: „Modificarea tarifelor la serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare, prin lege, este o prioritate a Agenției pentru Reglementarea în Energetică. Până ce tarifele nu sunt avizate de ANRE, consiliul orășenesc nu este în drept să facă careva modificări a acestora”.

Menționăm că, potrivit Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, art. 7 alin. (2) lit. j) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate de operator în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie, şi le prezintă spre aprobare consiliilor locale , iar autoritatea publică locală (art. 8, alin (1) lit. c)) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi pentru serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor, calculate în conformitate cu metodologiile elaborate şi aprobate de către Agenţie.

Articole similare