Publică un anunț
piatasud.md

Primul document de identitate al beneficiarului de protecție temporară eliberat de IGM din orașul Cahul unui copil

Primul document de identitate al beneficiarului de protecție temporară eliberat de IGM din orașul Cahul unui copil

La 17 martie la sediul IGM din orașul Cahul, a fost eliberat primul act de identitate de protecție temporară unei fetițe de 5 ani din regiunea Odesa Ucraina, care și-a găsit refugiu împreună cu membrii de familie pe teritoriul Republicii Moldova.

La o săptămână distanță, de când a fost dat startul eliberării actelor de identitate beneficiarilor de protecție temporară, de către subdiviziunea teritorială a IGM din orașul Cahul, au fost eliberate 9 acte de identitate cetățenilor ucraineni beneficiari de protecție temporară.

Potrivit Biroului Migrație și Azil al MAI, din 1 martie 2023 a început procedura de preînregistrare a solicitanților protecției temporare. 

Guvernul Republicii Moldova acordă protecție temporară persoanelor strămutate din Ucraina care nu se pot întoarce în țara de origine și doresc să rămână în Republica Moldova. Aceasta este o măsură excepțională de acordare a protecției imediate și temporare persoanelor care întrunesc criteriile de eligibilitate.

Pentru a solicita protecția temporară, persoanele trebuie să se afle în Republica Moldova.

Sunt eligibili pentru solicitarea acestei forme de protecție:

 • cetățeni ucraineni cu domiciliul în Ucraina înainte de 24 februarie 2022;
 • cetățeni ucraineni care se aflau în Republica Moldova înainte de 24 februarie 2022;
 • apatrizii cu statut recunoscut în Ucraina și resortisanții țărilor terțe, altele decât Ucraina, care beneficiau de protecție internațională sau națională în Ucraina înainte de 24 februarie 2022 și care nu se pot întoarce în condiții de siguranță în țara sau regiunea lor de origine;
 • membrii de familie ai persoanelor menționate supra.

Obținerea documentului de identitate al beneficiarului de protecție temporară oferă următoarele beneficii:

 • permisiunea de a rămâne în țară pe perioada acordării protecției temporare;
 • dreptul la muncă;
 • acces la servicii de asistență medicală primară și de urgentă;
 • acces la învățământul general pentru minori;
 • acces la măsuri de asistență socială.

Pentru a solicita protecție temporară sunt necesare următoarele acte:

 • acte de identitate eliberate în Ucraina;
 • dovada reședinței solicitantului în Republica Moldova;
 • documente de stare civilă (în cazul familiilor și/sau minorilor)

Solicitanții protecției temporare trebuie să se afle pe teritoriul Republicii Moldova și să posede un număr de telefon moldovenesc. 

Procedura de solicitare a protecție temporară constă din două etape distincte:

 • Efectuare înregistrării pe pagina online protectietemporara.gov.md și obținerea programării;
 • Prezentarea la oficiul ales pentru interviu și documentare, cu prezentarea actelor în original.

Important!

Nu se percepe nicio taxă pentru acordarea statutului de beneficiar al protecției temporare, este un serviciu gratuit.

Persoanele cărora li s-au solicitat taxe și persoanele care cunosc asemenea cazuri sunt rugate să avertizeze autoritățile printr-un apel la Linia verde a Inspectoratului General pentru Migrație: 0 800 015 27 sau Linia verde de răspuns pentru refugiați: 0 800 800 11.

Articole similare