Publică un anunț
piatasud.md

Programul Național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027 a fost consultat la Cahul

Programul Național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027 a fost consultat la Cahul

 La data de 15 martie curent, în contextul consultărilor PROGRAMUL NAȚIONAL PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI FAȚĂ DE FEMEI ȘI A VIOLENȚEI ÎN FAMILIE PENTRU ANII 2023-2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, AO Ophelia cu suportul Centrului de Drept al Femeilor a organizat audieri publice pe marginea proiectului documentului.

Noul Program se bazează pe înțelegerea violenței față de femei drept violență în bază de gen și înglobează toate formele de violență prevăzute de Convenția de la Istanbul. Scopul Programului constă în dezvoltarea unui cadru robust de politici intersectoriale cuprinzătoare prin stabilirea unui parteneriat cu principalii actori din domeniul public, privat, societatea civilă și mass-media pentru un răspuns coordonat la nivel național și local orientat spre prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență față de femei și fete și a violenței în familie centrate pe nevoile femeilor victime și ale copiilor lor.

Victoria Lungu, Directoare executivă AO Ophelia: Programul este un apel la acțiune pentru toți, de a conlucra în următorii 5 ani pentru a realiza viziunea ancorată pe cei 4 piloni care rămân valabili: prevenirea; protecția și asistența victimelor; urmărirea în justiție și atragerea la răspundere a agresorilor și cooperarea multisectorială prin politici integrate și colectarea datelor. În rezultatul acțiunilor întreprinse ar putea fi diminuat nivelul de violență față de femei și violență în familie și ar putea să se micșoreze numărul cazurilor de deces în urma actelor de violență în familie, iar femeile și fetele ar putea să aibă posibilitatea să-și realizeze întregul potențial, contribuind la construirea unei societăți puternice.

La activitate au participat reprezentanții Primăriei municipiului Cahul, Inspectoratului de Poliție, Centrului Maternal Cahul, Direcției pentru Protecția Copilui și a Familiei, AO Contact Cahul, AO Active Women, Colegiului Iulia Hasdeu, Școlii Profesionale nr.1, etc.

Toate propunerile și recomandările din cadrul audierilor urmează a fi examinate de către grupul de lucru și, respectiv, întocmită sinteza propunerilor și recomandărilor la Programul supus consultării publice.

Programul Național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027 este dezvoltat de ministerul muncii și protecției sociale în colaborare cu centrul de drept al femeilor, cu susținerea Consiliului Europei, UN Women și UNFPA, cu sprijinul financiar al Regatului Unit al Marii Britanii.

Articole similare