Publică un anunț
piatasud.md

Programul USAID Comunitatea Mea anunță concurs de selectare a noilor Primării pentru a deveni partenere în 2020

Programul USAID Comunitatea Mea anunță concurs de selectare a noilor Primării pentru a deveni partenere în 2020

Programul Comunitatea Mea, finanțat de USAID și implementat de IREX Moldova, anunță runda trei de selectare a comunităților din Republica Moldova care vor deveni partenere ale programului în 2020.

Scopul programului este de a consolida capacitățile autorităților publice locale pentru a asigura o guvernare eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni.

Pe parcursul derulării programului, comunitățile vor fi implicate în diverse activități ce vor stimula îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor publice, vor implica societatea civilă în activitatea primăriei și vor contribui la creșterea veniturilor locale prin implementarea practicilor moderne de management financiar.

De asemenea, APL-urile care vor demonstra un angajament sporit față de guvernarea deschisă și responsabilă, vor fi invitate să aplice pentru suport în planificarea și implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară si de infrastructură, care vor crește accesul și calitatea serviciilor publice locale și vor îmbunătăți viața cetățenilor la nivel local.

Procesul și termenul de aplicare

Procesul de aplicare pentru runda 3 de selecție a comunităților în cadrul Programului USAID Comunitatea Mea se va face online, prin intermediul portalului IREX, respectând următorii pași:

Pasul 1: APL-ul va completa online un formular de pre-înregistrare, prin intermediul căruia va primi acces (link și parolă) la formularul principal de aplicare, ce va fi disponibil în limbile română și rusă

Pasul 2: APL-ul va completa Formularul Principal de Aplicare pentru Runda 3 de Selecție, ținând cont de criteriile de eligibilitate indicate mai jos.

Formularul este disponibil aici: https://bit.ly/2Yv7Bfm

Termenul-limită de completare online a formularului principal de aplicare (a nu se confunda cu cel de pre-înregistrare) este 20 iulie 2020ora 17:00. Nu vor fi acceptate formularele care vor fi depuse după expirarea termenului. Pentru mai multe informații despre procesul de selectare a noilor comunități, vă invităm să ne contactați prin e-mail la officeCM@irex.org.

Criteriile de eligibilitate a comunităților

Comunitățile care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate vor fi selectate pentru a adera la program în 2020:Numărul populației si diversitatea geografica: min. 2000 locuitori (conform datelor oficiale la data de 01.01.2020). Localitățile cu o populație mai mică de 2000 de locuitori nu vor fi luate in considerare pentru selecție, însă vor putea beneficia de asistența programului în mod indirect, ca parte a inițiativelor de cooperare inter-comunitară, care vor fi promovate în cadrul programului Comunitatea Mea. In același timp, Programul Comunitatea Mea se va asigura că primăriile selectate reprezintă diverse tipuri de localități (sate, comune, orașe si municipii) din regiuni geografice diferite ale Republicii Moldova.

Interesul și gradul de deschidere ale APL-ului către asistența tehnică în beneficiul îmbunătățirii serviciilor si gestionării finanțelor publice:

Comunitățile selectate vor trebui sa demonstreze interes si angajament pentru îmbunătățirea serviciilor comunale, administrative si sociale;

Comunitățile selectate vor trebui sa demonstreze interes si angajament pentru îmbunătățirea gestionării finanțelor publice;

Comunitățile selectate vor trebui să demonstreze interes în adoptarea/pilotarea si utilizarea de instrumente sau soluții inovatoare.

Interesul și angajamentul pentru promovarea transparenței decizionale la nivel local si pentru comunicarea cu cetățenii:

Comunitățile selectate vor trebui sa demonstreze interes pentru creșterea transparenței decizionale si pentru sporirea răspunderii față de cetățeni și față de societatea civilă;

Comunitățile selectate vor trebui sa demonstreze interes în încurajarea implicării și participării diferitelor categorii de cetățeni în procesul decizional la nivel local.

Interesul și angajamentul pentru colaborarea cu alte localități și cu alte organisme/instituții și inițiative din domeniul administrației publice locale:

Comunitățile selectate vor trebui sa demonstreze interes în colaborarea/cooperarea reală cu alte localități pentru schimburi de experiență în beneficiul comunităților;

Comunitățile selectate vor trebui sa demonstreze interes în colaborarea cu alte proiecte finanțate de donatori, precum și cu alte inițiative în beneficiul administrațiilor publice locale.

Nu în ultimul rând, primăriile selectate vor trebui sa demonstreze deschidere și angajament pentru parteneriatul cu Programul Comunitatea Mea în beneficiul comunităților pe care le reprezintă.

Termenul-limită de aplicare online este 20 iulie 2020ora 17:00.

Articole similare