Publică un anunț
piatasud.md

Proiectul „Creșterea Comerțului și Modernizarea Apiculturii și sectoarelor Conexe în Bazinul Mării Negre” a finisat

Proiectul „Creșterea Comerțului și Modernizarea Apiculturii și sectoarelor Conexe în Bazinul Mării Negre” a finisat

La data de 26 iulie 2021 s-au finalizat activitățile de implementare a proiectului „Creșterea Comerțului și Modernizarea Apiculturii și sectoarelor Conexe în Bazinul Mării Negre’’ ITM BEE-BSB, BSB136, cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Instituții partenere: 

Lider de proiect: Asociația Tehnopol Galați, Romania

Partener 1: Agenția de Dezvoltare Economică Varna, Bulgaria

Partener 2: Agenția de Dezvoltare Marea Neagră Est, Turcia

Partener 3: Centrul de Business din Cahul, Moldova

Partener 4: Camera Regională de Comerț și Industrie Mykolaiv, Ucraina

Obiectivul general al proiectului a fost Dezvoltarea și modernizarea afacerilor din sectorul apicol, promovarea și dezvoltarea schimburilor comerciale și parteneriatului în regiunea Bazinului Mării Negre.

Obiectivele specifice ale proiectuluiau fost:

1. Crearea și dezvoltarea cadrului comun pentru înființarea și funcționarea rețelei de producători apicoli din Bazinul Mării Negre cu rol în promovarea și monitorizarea acesteia pentru creșterea oportunităților de comerț transfrontalier și modernizarea sectorului apicol și al activităților conexe.

2.Stimularea creșterii competitivității și viabilității sectorului apicol și a activităților conexe prin implementarea de acțiuni la nivelul rețelei antreprenoriale din Bazinul Marii Negre necesare pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor producătorilor apicoli, precum și a performanței economice și a accesului lor pe piață.

3.Asigurarea vizibilității producătorilor apicoli, a potențialului spațiului Bazinului Mării Negre și conștientizarea  populației de proprietățile produselor apicole asupra sănătății și de creștere a siguranței alimentare prin organizarea de evenimente cu caracter economic, cultural, educativ, politic etc

Rezultate:

  • Crearea cadrului organizatoric și funcțional pentru rețeaua de producători apicoli în Bazinul Mării Negre
  • Dezvoltarea de instrumente TIC pentru susținerea cooperării în creșterea inteligentă, durabilă și a incluziunii
  • Consiliere/consultanță și asistență specializată inovativă
  • Asigurarea transferului de cunoștințe și al inovării ce vizează strict pregătirea și formarea profesională, informarea și diseminarea de cunoștințe
  • Dezvoltarea unor servicii de ajutor pe bază de instrumente TIC, și anume de hărți digitale accesibile, pentru o mai bună cunoaștere a biodiversității și a zonelor cu înaltă valoare naturală, orientare și acces la valorificarea eficientă a acestora de către producătorii apicoli și pentru dezvoltarea apiculturii în general și mainou a apiculturii ecologice
  • Organizarea unui Festival Internațional al mierii, ceaiului și produselor tradiționale la Galați, Romania
  • Organizarea Tîrgului Internațional al produselor Apicole la Varna, Bulgaria
  • Organizarea unei campanii de conștientizare
  • Organizarea unei conferințe Apicole la Ordu, Turcia
  • Organizarea zilelor cîmpului

Durata de implementare: 28 de luni, respectiv de la 27.03.2019 – pînă la 26.07.2021 

Bugetul proiectului: 758.303,00 euro, din care: Co-finanțare program: 697.638,76 euro, Contribuție proprie:  60.664,24 euro.

Proiectului „Creșterea Comerțului și Modernizarea Apiculturii și sectoarelor Conexe în Bazinul Mării Negre’’ ITM BEE-BSB, BSB136 este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Articole similare